KENT KONSEYİ Resmî Gazete Mevzuaatı esas alınıp;
EDREMİT KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ nde eksik olan...
Mahalle Meclisleri,Kadın/Çocuk/Gençlik Meclisleri ve Çalışma Gruplarının Yönergelerinin taslaklarını bir aylık bir çalışma neticesinde dün geç saatlerde tamamladık.
28 Ağustos ta Kent Konseyi Yürütme Kurulumuzun almış olduğu Olağan Genel Kurul kararımızı
Mevzuat gereğince;
Genel Kurul
MADDE 10-(Değişik:RG-6/6/2009-27250)
(1)Genel Kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 8.maddede sayılan üyelerden oluşur.Genel Kurul,her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere,üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır...
a dayandırarak
Tüm çalışmalarımızı tamamladık.

Gizlilik Sözleşmesi
Top

Edremit'in Türküleri


Duraklatıldı...
Edremit'in Türküleri Hakkında
« »