Duyurular
Image_not_found

23.01.2020

Robotik Kodlama Eğitimi için 6-9 yaş arası kazanan 50 kişi arasından çekilen kura neticesinde 6 aylık eğitim kursuna hak kazanan 20 kişinin listesi:

Image_not_found

21.01.2020

Robotik Kodlama Eğitimi Kazananlar Listesi

Image_not_found

15.01.2020

İlçemiz, Güre Mahallesi, I17.C.18.B.2.A pafta,, 540 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda Belediyemiz Encümeninin 18.12.2019 tarih ve 960 sayılı encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulamasının yapılmıştır.

Image_not_found

13.01.2020

Güre Mah. 535 ada 5-6-7-8-9-10-11 parselleri kapsayan alanda geri dönüşüm ve 18. madde imar uygulaması

Image_not_found

13.01.2020

Güre Mah. 757 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parselleri kapsayan alanda 18. madde imar uygulaması

Image_not_found

13.01.2020

Avcılar Mah. 420 ada 28 parseli kapsayan alanda 18. madde imar uygulaması

Image_not_found

10.01.2020

Yeni yıl karne hediyesi ile başlıyor!

Image_not_found

07.01.2020

İlçemiz Soğanyemez Mahallesi 380 ada 1 parsel için Belediye Meclisimizin 05/07/2018 tarih ve 348 sayılı kararı ile kabul edilen, 11098,23 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Teklifi

Image_not_found

31.12.2019

Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 24/09/2019 tarihli ve 2019/18-7 sayılı kararı ile ,"Balıkesir Edremit Güre Termal Turizm Merkezi sınırları içerisinde yer alan Güre Balıkçı Barınağı'na ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı" Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ kapsamındaki kurum görüşleri doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Image_not_found

26.09.2019

Edremit kent Konseyi Olağan Genel Kurul

Gizlilik Sözleşmesi
Top