2005 yılında çıkartılan Çocuk Koruma Yasası bu alandaki temel yasal düzenlemedir. Yasa, korunma ihtiyacı olan çocukların danışmanlık, sağlık, bakım ve eğitim/barınma programları gibi hizmetlere yönlendirilmesindeki usulleri belirlemekte ve bu önlemlerin yaşama geçirilmesine yönelik düzenlemeler getirmektedir. Korunma ihtiyacı olan çocuklar, fiziksel, zihinsel, manevi, toplumsal ve duygusal gelişimleri ve kişisel güvenlikleri risk altında olan, ihmale veya istismara maruz kalmış veya suç mağduru çocuklar olarak tanımlanmaktadır.

 

İhlalin önlenmesi ve olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler ise Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunmasına Dair Kanun, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, Basın Kanunu, İş Kanunu gibi pek çok yasa ve yönetmeliklerde yer almaktadır (11). Çocukların çalışma yoluyla istismarını önlemeye yönelik bazı hükümler İş Kanununda yer almaktadır. Doğrudan olmasa da Medeni Kanunda da çocuğun ihmal ve istismarı ile ilgili maddeler bulunmaktadır.

 

ÇKK Madde 6

            (1) Adli ve idari merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu kimseler çocuğun korunma altına alınması amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna başvurabilir.

            (2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kendisine bildirilen olaylarla ilgili olarak gerekli araştırmayı derhal yapar.

Top

Edremit'in Türküleri


Duraklatıldı... Edremit'te Yukarı Çarşı / Tolga ÇANDAR
Edremit'in Türküleri Hakkında
« »
 • 01.
  Edremit'te Yukarı Çarşı / Tolga ÇANDAR
  5:36
 • 02.
  Efeler Efeler Bizim Efeler / Tolga ÇANDAR
  5:02
 • 03.
  Edremit Ovaları / Ali ÇAKAR
  5:55
 • 04.
  Edremit Yolu Tozlu / Ali ÇAKAR
  3:53
 • 05.
  Uyan Dağlar Ali Geliyor / Hale GÜR
  5:27
 • 06.
  Turnam Varır İsen Yemen Eline / Hale GÜR
  4:28
 • 07.
  Karmı Yağmış Kaz Dağı'nın Başına / Erol KÖKER
  4:57
 • 08.
  İhsan Çavuş / Erol KÖRER
  4:05
 • 09.
  Gerçeğe Kurbandır Canım / Bahattin TURAN
  3:43
 • 10.
  Bizden Önce Yola Giren Erenler / Tuğba GER
  3:44
 • 11.
  Neye Yarar / Ahmet GÜNDAY
  2:35
 • 12.
  Kaz Dağlarının Zirvesine / Zeki ÇİÇEK
  3:36
 • 13.
  Yurdum Edremit / Zeki ÇİÇEK
  04:20