CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDET: NAMUS CİNAYETLERİ, İNTİHARA ZORLAMA

Ataerkillik ailenin cinsiyet ve yaşa göre sınıflandırılması sonucu bireyler arasındaki ilişkilerin belirlendiği sosyal kurallar olarak tanımlanabilir. Ataerkil sistemde erkek kadın üzerinde hakka ve güce sahiptir.

Birçok durumda erkek hem sosyal hem de ekonomik baskınlık hakkına sahiptir. Bu sistemin güçlü olduğu toplumlarda erkekler üstün olarak algılandıklarından kadınları korumak ve kontrol altında tutmak zorundadırlar. Yani, namus kültürlerinde kadın bağımsız bir insan, bir özne olarak değil, mülkiyeti erkeğe ait olan bir nesne olarak algılanmaktadır.

Ataerkil toplumlarda kadının bedeni de toplumun ve özellikle mevcut durumunda hangi erkeğe bağlı ve bağımlı kabul ediliyorsa (baba, koca, erkek kardeş vs.), onun kontrolü altındadır. Buna bağlı olarak, herhangi bir nedenle kadının bedeni saf olarak kabul edilmiyorsa, erkek kadına karşı her türlü şiddeti uygulama hakkına sahip olarak kabul edilmektedir çünkü kadının namusu erkeğin şerefi olarak görülmektedir.

Ataerkil sistemde erkeksilik güçlü olma ve şiddet kullanmaya eğilimli olmayı içermektedir. Erkek, eşini, kız kardeşini, annesini veya kızını kontrol altında tutmalı ve namusuna herhangi bir zarar getirildiği durumda güç kullanmalıdır. Buna bağlı olarak, erken yaşlarda evlenen, eğitimsiz ve ekonomik bağımsızlığı olmayan kızların aile içi şiddete maruz kalma olasılıkları daha büyüktür. ‘Namuslu’ olmadıklarından şüphe edilen kız çocukları da öldürülmekte ya da intihara zorlanmaktadır. Bu tür suçlarda failin kendisi de küçük yaşlardaki kişiler olabilmektedir.

Top

Edremit'in Türküleri


Duraklatıldı... Edremit'te Yukarı Çarşı / Tolga ÇANDAR
Edremit'in Türküleri Hakkında
« »
 • 01.
  Edremit'te Yukarı Çarşı / Tolga ÇANDAR
  5:36
 • 02.
  Efeler Efeler Bizim Efeler / Tolga ÇANDAR
  5:02
 • 03.
  Edremit Ovaları / Ali ÇAKAR
  5:55
 • 04.
  Edremit Yolu Tozlu / Ali ÇAKAR
  3:53
 • 05.
  Uyan Dağlar Ali Geliyor / Hale GÜR
  5:27
 • 06.
  Turnam Varır İsen Yemen Eline / Hale GÜR
  4:28
 • 07.
  Karmı Yağmış Kaz Dağı'nın Başına / Erol KÖKER
  4:57
 • 08.
  İhsan Çavuş / Erol KÖRER
  4:05
 • 09.
  Gerçeğe Kurbandır Canım / Bahattin TURAN
  3:43
 • 10.
  Bizden Önce Yola Giren Erenler / Tuğba GER
  3:44
 • 11.
  Neye Yarar / Ahmet GÜNDAY
  2:35
 • 12.
  Kaz Dağlarının Zirvesine / Zeki ÇİÇEK
  3:36
 • 13.
  Yurdum Edremit / Zeki ÇİÇEK
  04:20