ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR

Ebeveynlerin veya çocuğa bakmakla yükümlü olan yetişkinlerin, kendi cinsel isteklerini tatmin etmek için çocuğu kullanması, çocuk üzerinde güç kullanarak, çocuğu korkutarak, tehdit ederek, kandırarak veya ikna ederek çocukla cinsel yakınlık kurmaya  çaba göstermesi ve cinsel haz almasıdır. Fiziksel temas içermeyen cinsel içerikli konuşma, teşhircilik, röntgencilik, çocuğa cinsel içerikli film vb. gösterme/izletme, cinsel ilişkiye tanık olmaya zorlama, çocukla cinsel ilişki kurma, çocuğa zorla dokunma, çocuğun dokunması için zorlama, çocuğa sürtünme, çocuğu pornografik yayınlarda kullanma, çocuğu fuhuşa veya evlenmeye zorlama cinsel istismar örnekleridir. Cinsel istismarın mutlaka şiddet içermesi gerekmez. Hiçbir şekilde çocuğun rızası olup olmadığı gibi bir savunma dikkate alınmaz. Çocukluk çağı cinsel istismarları çoğu zaman hiç kimseye söylenmez. Çocuk günahlarından dolayı cezalandırılacağına ya da terk edileceğine dair korku yaşar, utanç ve suçluluk duyguları ile bu şiddet saklanır. Böyle bir durum, eğer çocuk fiziksel olarak zarar görmüşse ortaya çıkar.

 

Çocukların cinsel sömürüye karşı korunmaması ve ilgisiz kalınması, cinsel gelişime gereken önemin verilmemesi cinsel ihmal olarak ifade edilmektedir.Cinsel istismar, cinsel doyum için çocuğu kullanmak ya da bir başkasının çocuğu bu amaçla kullanmasına izin vermektir. Bir yetişkinin cinsel haz duymak amacıyla çocuğun cinsel organlarını okşaması, tecavüz etmesi, teşhircilik yapması, çocuğu pornografi aracı olarak kullanması şeklinde tanımlanabilen cinsel istismar, cinsel doyumu çocuklarla ilişkide arayan cinsel açıdan yetersiz kişilerce başvurulan bir suç çeşidi sayılmaktadır.

 

Sosyal medya ve çeşitli teknolojik uygulamalar aracılığıyla çocuğu kontrol etme ya da  cinsel ve duygusal istismar etme amaçlı ilişki kurulması da oldukça yaygındır. İzinli veya izinsiz çocukla bu şekilde kurulan ilişki biçimleri istismardır. Benzer şekilde, başta Instagram olmak üzere birçok sosyal paylaşım sitelerinde, anne-babalar, öğretmenler, blogger anneler ve okullar, çocukların fotoğraf ve videolarını paylaşmaktadır. Sosyal medyada bu tür paylaşımlar genellikle iki şekilde görülmektedir. Bunlardan ilki, anne babaların kendi hesaplarında çocuklarının resimlerini paylaşmalarıdır. Aileler, “Benim hesabımda yabancı yok, güzel anıları sevdiklerimle paylaşıyorum.” şeklinde ifadeler kullanarak bu davranışlarında bir sakınca görmemektedirler. Unutulmaması gereken nokta, çocuk istismarı vakalarında zarar, her zaman uzaktakinden gelmez. Yakın çevreden gelen istismar vakalarına sıklıkla rastlanmaktadır. Bu bilgi korku ve kaygıyı artırmak için değil, gerekli tedbirlerin alınması maksadıyla hatırlatılmıştır.

 

Toplumca kabul edilmeyen ve duygusal açıdan en yoğun yaşanan cinsel istismar türünün, aile içinde ya da çocukla kan bağı olan kişiler arasında olduğu da bilinen bir gerçektir. Ancak bu tür vakaların belirlenmesi oldukça güçtür. Yapılan araştırmalar cinsel tacizin en çok üç-beş yaşlar arasında yaygın olduğunu ortaya koymuştur.0-3 yaş arası çocuklarda yeme ve uyku bozuklukları (aşırı uyarılmaya bağlı olarak), yabancılardan korkma ve yaşına uygun olmayan cinsel oyunlar oynama davranışları görülebilir. 3-6 yaş arası çocuklarda bebek gibi konuşma, içe kapanma, birine yapışma, altına büyük-küçük tuvaletini yapma, yeme ve uyku bozuklukları, agresyon, boyun eğme davranışı, sık ve devamlı cinsel oyun, mastürbasyon gözlenebilir. 6-12 yaş grubu cinsel istismara maruz kalan çocuklarda, sosyal olarak yalnızlaşma isteği, okul ya da evden kaçma davranışları, öğrenme bozukluğu, obsesifkompülsif bozukluk, iç dünyasında ve fiziksel/ bedensel olarak hassaslaşma, bir neden olmaksızın ağlama reaksiyonları, huzursuzluk, karın, baş ağrıları gibi somatik ağrılar görülebilir. 13- 18 yaş grubu cinsel istismara maruz kalan çocuklarda, madde bağımlılık  bozukluğu, fobiler, anoreksia nevroza, rastgele cinsel ilişki deneyimleri, öfke nöbetleri, psikoz gibi davranışsal bağlamda uzun süreli kişilik, duygu durum bozuklukları tetikleyici nitelikte davranışsal semptomlar sergiledikleri gözlemlenmektedir.

 

 

Birçok istismar olgusunda fail yerine kurban, toplum tarafından ayıplanıp onaylanmayan taraf olmaktadır. Failler çoğunlukla çok yakın akrabalar arasından çıktığından olay aile içinde gizli tutulmaktadır. Aileler böyle bir durumda çocuklarını koruma zannıyla susmaya devam ettikçe, esasında faili koruma ve benzer vakaların başkalarının da başına gelmesine sebep olmaktadırlar. Bu sebeple eğer bir çocuk cinsel istismar tanımı kapsamında bir olay yaşadığını söylüyorsa aileler bunun asla yalan olmayacağını bilmeli ve çocuklarına güvenmelidir. Böyle bir olay karşısında çocukları korumak için ne pahasına olursa olsun suçluların adalete teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Cinsel istismar kapsamına giren davranışlar:

 1. Dokunmanın olmadığı istismar davranışları: Sözel olarak cinsel uyarı, teşhircilik, çocuğa pornografik yayınlar ya da bilerek cinsel içerikli davranışları izlettirme, çocuğun önünde istimna yapma, cinsel muayeneye zorlama ve pornografik yayınlarda kullanılması
 2. Dokunmanın olduğu istismar davranışları: Uzayan ve aşırı bir biçimde yakınlık telkin den öpme, okşama, çocuğun yetişkine dokunmaya zorlanması, bir yetişkinin çocuğun özel bölgelerine tıbbi bir amaç olmaksızın cinsel amaçla dokunması
 3. Cinsel birleşmenin olduğu istismar davranışları: Her türlü cinsel ilişki, çocuğun fuhuşa teşvik edilmesi

 

Unutulmamalıdır ki;

Otoriter- baskıcı ve koruyucu- bağımlı aile tutumları çocuğun özgüven gelişiminde ve benlik saygısının oluşumunda aksaklık meydana getirir. Kendine güvenmeyen, benlik sayısı gelişmemiş çocuk bağımlı ilişkilere açık olabileceği gibi, kişilik patolojisi içerisindeki bireyler tarafından ihmal ve istismar gösterilmeye açık hale geleceklerdir. Çocuğun net, açık olarak duygusal, kişilik ve bedensel sınırlarını belirleyememesi, ebeveynleri tarafından yeterli sevgi görmediği için, ilgi ve sevgiyi kaybetme korkusuyla ya da aile içerisinde bağımlı, iç içe ilişkileri yeterli düzeyde mesafenin olmaması neticesinde çocuğun hayır diyememesi sebep olmaktadır.

 

İstismar Sürecinin Aşamaları:

 1. Hazırlık:
  1. Çocuk ile yalnız kalma, yalnız kalmaya olanak yaratma
  2. Kandırma, güven sağlama, çocuktan yardım isteme
  3. Çocuğa cinsel ilişkiyi oyun, doğal bir etkinlik sevgi göstermenin bir biçimi gibi sunma, şiddet ya da tehdit kullanma
 2. Cinsel Etkileşim:
  1. Çıplaklığa maruz bırakmadan başlar, dokunma ve okşama ile başlar ve cinsel ilişkiye kadar devam eder.
 3. Gizlilik:
  1. Aile sisteminin korunması
  2. Failin kendini koruması
  3. Failinin cinsel eylemi tekrarlayabilmesi
 4. Açılma- Ortaya çıkma:
  1. Tesadüfen:
   1. Başka ruhsal belirtiler
   2. Çocuğun yaşça küçük çocuklarla ya da yaşıtlarıyla oynadığı tekrarlayıcı cinsel içerikli oyunlar
 • Görülme
 1. İhbar
 2. Gebelik
 3. Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar
 • Çocuğun yaşına uygun olmayan bir biçimde cinsel bilgi ve davranışlar sergilemesi
 • Fiziksel yaralanma
 1. Planlanarak
 1. Örtbas Etme:
  1. Namus kavramı: Olaydan toplumun haberdar olmasını ve tedavi girişimini engelleme. Sistemin kendini koruması. Çevre baskısından korunma
  2. Çocuğun başına gelen olayın inkarı
  3. Çocuğun suçlanması
  4. Çocuğun sistem içinde izole edilmesi
  5. Çocuğun verdiği ifadenin güvenirliğinin azalması
  6. Davanın düşürülmesi yönünde girişim

 

İstismarcının Çocuğa Yönelik 4 Basamaklı Planlı İstismar Davranışı:

 1. Basamak- Cinsel İstismara Zihinsel Katılım: Cinsel taciz üzerine fanteziler
  1. Gerekçelendirme
  2. Çocuğun seçimi
 2. Basamak- Suçun Hazırlanması: Çocuğun hayır deme yeteneğinin test edilmesi:
  1. Çocuğun günlük fiziksel temasının cinselleştirilmesi
  2. Çocuğa çekici gelecek alanlar yaratılması
 3. Basamak- Suçun Gerçekleştirilmesi: Çocukta bağımlılık ve suçluluk duygularının teşvik edilmesi
  1. Özel ilgi gösterme
  2. Hediyeler alma
  3. Tehditler, korkutma
  4. Suçluluk ya da acıma duygularını uyandırma
 4. Basamak- Deşifreye karşı eylemi güvence altına almak: Çocuğun manipülasyonu ve izolasyonu
  1. Çocuğun diğer yetişkinlerden, kardeşlerinden ve arkadaşlarından izole edilmesi
  2. Kendisinin de katkısı olduğuna inandırılması

 

Çocukların istismarı açıklama biçimleri:

  • Dolaylı İmalar:
   1. Erkek kardeşim dün gece uyumama izin vermedi
   2. Komşumuz ‘X’ abi çok komik iç çamaşırları giyiyor.
   3. Annemin beni amcamla yalnız bırakmasından hiç hoşlanmıyorum.
   4. Bakıcım beni çok sıkıştırıyor.
  • Gizli İfade Etme:
   1. Çok kötü biçimde ellenen bir kız tanıyorum.
   2. Tanıdığım bir kız var, annesine rahatsız edildiğini söyledi fakat annesi ona inanmadı.
  • Koşul Koyarak İfade Etme:
 1. Bir sorum var fakat kimseye söylemeyeceğine söz verirsen sana anlatırım

 

Cinsel istismara yönelik Fiziksel göstergeler:

 1. Yürüme ve oturmada zorluk çekme
 2. Yırtılmış, lekeli veya kanlı iç çamaşırları.
 3. Genital bölgede acı, şişkinlik, kızarıklık, kanama ya da kaşıntı.
 4. İdrar yaparken acı çekme
 5. Genital bölgenin dışında bereler, kanama ya da yırtılmalar olması
 6. Cinsel yolla bulaşan hastalığın tespiti

 

Cinsel istismara yönelik Davranışsal göstergeler:

 1. Uygun olmayan cinsel oyunlar veya ileri derecede cinsel bilgi sahibi olma ve rastgele cinsel ilişki kurma.
 2. Histeri, duygularını kontrol edememe
 3. Okulda beklenmedik zorlanmalar
 4. Uzaklaşma ve depresyon
 5. Kardeş rekabetinde aşırı üzülme
 6. Akranlarla ilişkilerde zorluk ve onlarla ilişkiden çekinme
 7. Kendi kendine sosyal tecrit oluşturma
 8. Fiziksel temas veya yakınlıktan kaçınma
 9. Ani ve aşırı kilo değişimi (zayıflama ya da şişmanlama)
 10. Belli yerlerden ve kişilerden çok fazla korkma
 11. Tanıdık bir yetişkinden kaçma ya da kaçınma davranışı sergileme
 12. Çocuğun ifadesi
 13. Rol karmaşası (çocuk ya da yetişkin olma)

 

Cinsel istismara yönelik Duygusal göstergeler:

Cinsel istismar, çocuğun güven duygusunun yıkılmasında çok büyük tahribatlara yol açar. Bundan başka, istismarcı çocuğu sürekli sessiz kalması için yönlendirir (bu bizim küçük sırrımız gibi) ya da tehdit eder. Bu yönlendirme çocuğun anlama kabiliyetini aşan bir durumdur.

Çocuk bir dizi duygusal tepkiler verir;

 1. Kendine ve yakınlarına güvensiz davranma, içe kapanma, kendini suçlama (benim hatam)
 2. Utanç, depresyon, kaygı, ruhsal gelgitler, öfke tepkileri, uyum problemleri gibi)
 3. Aldatılmışlık, kendi duygu ve algılarına güvenmeme, kendine ilişkin olumlu yanları görememe, düşük benlik saygısı
 4. Mükemmeliyetçilik
 5. Sevgi verme ve almada zorluk
 6. Ne olduğuna ve istismarcıya ilişkin karmaşık duygular, başına gelenlerden gizlice zevk aldığından dolayı endişelenme, iyiymiş gibi görünme
 7. Karşısındakine hayır diyememe
 8. Kendini ya da başkalarını idealize etme ya da değerinden az görme
 9. Kendini izole etme ya da aşırı bağımlı bir hale gelme

 

Bilişsel/Gelişimsel/Akademik göstergeler:

 1. Öğrenme güçlüğü
 2. Dağılmış ilgi-dikkat eksikliği
 3. Akademik başarısızlık 

 

Cinsel istismarın Uzun ve kısa süreli psikolojik etkileri:

 1. Travma sonrası stres bozukluğu gösterme, depresyon
 2. Kâbuslar
 3. Fobiler-korku tepkileri
 4. Uyku bozuklukları (aşırı uyarılmaya bağlı olarak)
 5. İçe kapanma
 6. Dikkat eksikliği
 7. Tuvalet alışkanlıklarında problemler, gerilemeler, gecikmeler
 8. Aşırı fantezi kurma
 9. Uyurgezerlik 
 10. Kızgınlık, düşmanlık
 11. Sebepsiz ağlama
 12. Okul başarısında düşme
 13. İlerleyen yaşlarda cinsel ve psikolojik sorunlar
 14. Güvensizlik, acizlik, damgalanma korkusu
 15. Alkol ve madde bağımlılığı

 

Unutmayın!

Cinsel istismarın en güçlü göstergelerinden biri, çocuğun ifadesidir. Çocuk cinsel istismara uğradığını söylüyorsa, bunu ciddiye alın. Çocuğun iyiliği ve onu korumak için kuşkularınızı bir kenara bırakın.  

 

Tüm çocuk cinsel istismarcıları pedofili değildir!

Pedofili, cinsel bir bozukluk olarak ele alınır. 16 yaşını doldurmuş bir kişinin, süreğen ya da tekrarlayan bir biçimde çocuklarla cinsel ilişkiye girmesi ya da buna benzer düşünceler geliştirerek uyarılması olarak ifade edilir. Pedofililer genel olarak 4-11 yaş arasındaki çocuklara ilgi duyarlar ve bu ilgi sadece fantezi düzeyinde olabilir ya da duygusal birleşeni olabilir.

Çocuk istismarcıların çoğunluğunu ise, genel cinsel eğilimleri yetişkinlerden yana olan kişiler oluşturur. Bu kişilerde çocuğa yönelim bir erişkinin olmadığı durumda, dürtü kontrolü olmamasından ya da kişinin hazzını tatmin edecek kendinden zayıf bir obje aramasından kaynaklıdır.

 

Cinsel istismara uğrayan çocuk ya da genç neler yaşar?

 1. İstismar edenden,
 2. Kendisine ve ailesine sorun çıkarmaktan
 3. Kendileri için önemli olan kişileri kaybetmekten ve
 4. Farklı olmaktan KORKARLAR.
 5. Kendilerinde bir şeylerin değiştiğini hissettikleri için,
 6. Başlarından geçen deneyimde yalnız kaldıkları için,
 7. İstismara ilişkin konuşmakta zorluk çektikleri için YALNIZLIĞA YÖNELİRLER.

 

 1. Kendilerinden bir şey alındığı için,
 2. Bedenlerinden bir şey kaybettikleri için,
 3. Güvendikleri kişi ya da kişiler tarafından aldatıldıkları için ÜZGÜNDÜRLER.

 

 1. Hem istismarcıya,
 2. Hem kendilerini koruyamayan yetişkinlere,
 3. Hem de böyle bir ilişkiye katılmış olduklarından dolayı kendileri ÖFKEDUYARLAR.

 

 1. İstismarı durduramadıkları için,
 2. Bedenlerinin verdiği tepki için SUÇLULUKDUYARLAR.

 

 1. Herşeye karşın istismarcıyı seviyor olmaktan,
 2. Duygularının sürekli değişiyor olmasından dolayı KARMAŞIKDUYGULARYAŞARLAR.

 

Çocuklar neden istismar edildiklerini söyleyemezler?

 1. Ona kimsenin inanmayacağından korkarlar.
 2. Cinsel istismarın kendi hataları olduğundan ve bu yüzden başlarının belaya girmesinden korkarlar.
 3. Çocuk, böyle birşeyi nasıl anlatacağını bilemeyebilir.
 4. Bu davranışlardan hoşlanmadığı halde, istismar eden kişiyi sevebilir ve onun başının belaya girmesinden korkayabilir.
 5. İstismar eden kişi tarafından tehdit edilmiş, korkutulmuş olabilir.
 6. Bazı çocuklar bunun yanlış olduğunu bilmeyebilir.
 7. Daha büyük çocuklar bu konuda konuşmaktan utanç duyabilirler.
 8. Çocuk konuşmak için uygun zaman, zemin ve kişi olmadığını düşünebilir.

 

İstismara uğrayan çocuklar hemen tedavi edilemezse neler olabilir?

Tedavi uzun yıllara dayalı klinik, psikolojik ve sosyal rehabilitasyonu gerektiren bir süreçtir.

Eğer gerekli tedavi görülmezse;

 1. Çocukta uyum ve davranış sorunlarına yol açar.
 2. Aile içi ilişkilerde, kişilik ve sosyal gelişiminde etkileri uzun yıllar sonra ortaya çıkabilecek sorunlarla karşılaşılabilir.
 3. Çocuk gelecekte istismar uygulayan bir kişiye dönüşebilir.
 4. Davranış sorunlarına yol açar ve yaşam kalitesi düşer.
 5. Gerek kendine gerekse ceza uyguladığını düşünerek çevresine zarar veren davranışlar uygulayabilir.

 

Çocuk istismarının tedavi yöntemleri ne şekilde olmaktadır?

 1. Çocuk psikiyatri kliniklerinde ilk müdahale yapılır.
 2. Uzman doktor ve diğer meslek elemanları ile işbirliği içinde tedavi planı oluşturulur.
 3. Psikolog bireysel veya grup terapisi yöntemleri psikolojik sağaltımını, sosyal hizmet uzmanı aile ve sosyal çevresini organize ederek terapötik yöntemlerle çocukla çalışır.
 • Bu süreçte, çocuğun aileye ve topluma uyumu sağlanıncaya, yaşama gücü harekete geçirilinceye kadar yaşam sevincinin artması yönünde kaynaklar bireyin hizmetine sunulmalıdır

 

Cinsel istismarın etkisini belirleyen faktörler

Bir çocuğu istismarın ne kadar etkileyeceği bir takım faktörlere bağlıdır:

 1. İstismarın süresi ve sıklığı: Cinsel istismar, ne kadar uzun sürer ve ne kadar sıklıkla olursa, duygusal ve cinsel etkileri o denli ciddi olur.
 2. Cinsel ilişkinin türü: Cinsel birleşmenin yer aldığı istismar en fazla zarar verendir.

 

İstismar uygulayan kişilerin ortak özellikleri nelerdir?

 • Derin aşağılık duyguları ve kompleksleri
 • Çocukluğunda utanç duygusuna boğulma
 • Dürtü kontrol bozuklukları ile kendini tutma ve yönetememe becerisi
 • İç görü geliştirememişlik
 • Hazza odaklanma
 • Algılama, muhakeme, değerlendirme, sebep ve sonuçları arasında ilişkiyi kurmada güçlük çekerler.

 

Çocuğu istismara uğrayan anne ve babaların duyguları:

 1. Kızgınlık, suçluluk, öfke
 2. Şok, inanamama (olayın inkarı)
 3. Çocuktan uzaklaşma
 4. Utanç
 5. Çaresizlik
 6. Yas, aldatılmışlık
 7. İntikam
 8. Çocuğa ve diğer çocuklara karşı aşırı koruyucu ve kollayıcı tutumların ortaya çıkması

 

İstismara neden olabilecek faktörler nelerdir?

 1. Alkol ve uyuşturucu bağımlısı anne baba: Ebeveynlerden birisinin ya da her ikisinin birden alkol ve/ya uyuşturucu madde bağımlısı olması önemli bir risk faktörüdür.
 2. Anne baba ile ilgili diğer olumsuz koşullar: Boşanmış anne baba, annenin gece çalışmak zorunda kaldığı durumlarda çocuklara baba veya üvey babanın bakması, yetişkinlerin çocukla aynı odayı ya da yatağı paylaşmaları çocuğun istismara uğrama riskini arttırabilmektedir. Çocukla ilgili tek bir kişinin sorumluluğunun artması, çocuğu fiziksel ya da ruhsal açıdan ihmale açık hale getirmektedir. Bu gruptaki çocuklar ihmal ve istismara en açık çocuklardır.
 3. Aile bireylerinde görülen psikiyatrik bozukluklar, iktidarsızlık, ensest ilişkinin varlığı: Anne ve babanın duygusal ve cinsel anlamda uzaklaşmaları, ebeveynlerden en az birinde kişilik bozukluğu bulunması ihmal ve istismar riskini artırmaktadır. Bu gruptaki anne ve babalar mental yönden donuk ya da nörotik özelliklere sahip insanlardır.
 4. Ebeveynlerin genç yaşta evlenmiş olması, eğitimsizlik: Küçük yaşta anne/baba olan ebeveynlerin çocuklarına gerekli bakımı ilgiyi verememe riski nedeniyle, özellikle ergenlik döneminde (13-19 yaş arası) çocuk sahibi olan annelerde, duygusal az gelişmişliğin de zemin hazırladığı istismara yatkınlık oldukça fazladır.
 5. Aile içi şiddet: Aile içi şiddet çocuk istismarının riskini artırır. Risk, şiddetin görülmediği diğer aile tiplerine nazaran 15 kat daha fazladır
 6. Çok çocuklu aile: Çok çocuk, aile için hem maddi hem de manevi açıdan yük demektir. Bu ailelerde çocuklara yönelik istismar olasılığı artmaktadır.
 7. İstenmeyen ya da erken gebelik, yeni bebeğe sahip olmanın aşırı stresine hazırlanma eksikliği: Erken doğumun yanı sıra düşük doğum ağırlığı da yüksek risk grubunu teşkil eden nedenler arasındadır. Bu çocukların bakımının aile için daha güç oluşu da istismar sebebi olarak düşünülebilir
 8. Benimsenmeyen çocuk: Dikkatsizlik, impulsif davranış ve aşırı hareketlilikle kendini gösteren hiperaktif çocuklarla hırçın ve huysuz çocuklar, istismar ve ihmal edilme açısından yüksek risk grubu içerisindedir
 9. Duygusal yetersizlik: Bazı bebekler daha doğdukları andan itibaren ebeveynlerinden biri ya da her ikisi tarafından hiçbir şekilde benimsenemez ve ebeveynleri bu çocuklarla sevgi bağı oluşturamaz. Bu durum da çocuğun istismar edilmesi ihtimalini güçlendirir.
 10. Sosyal destek eksikliği, zayıf iletişim yeteneği ve kendine saygı azlığı: Çocuğuna kötü davranan ve ihmal eden anne babaların ne kendilerine ne de başkalarına güvenleri vardır. Ayrıca bu çiftlerin birbirlerine karşı da saygı ve sevgileri yoktur veya çok azdır. Bu kişiler genellikle birbirlerine karşı ilgisizdirler ve birbirlerine destek olmazlar. Bu tür ailelerde kişiler arası ilişkiler genelde kısıtlı ve olumsuzdur.
 11. Engelli çocuk: Fiziksel ve gelişimsel engelli çocuklar; zekâ geriliği, kronik fiziksel hastalığı olan; özellikle narsistik, istismara yatkın aileler tarafından kendi bozuk görüntüleri gibi algılanmakta ve istismar vakaları görülebilmektedir.

 

Cinsel istismara maruz kalan çocuğu istismarcı ile evlendirerek sorunu çözmek gerçekçi ve doğru bir yaklaşım değildir ve olamaz!

Erken yaşta evlilikler, erken yaşta ve istenmeyen gebelikler, doğumda ve doğum sırasında pek çok sağlık problemi, eğitimsizlik, işsizlik, güvencesizlik ve inisiyatifsizliğe yol açmaktadır. Erken yaştaki evlilikler ve beraberindeki sorunlar bazı tören ve geleneklerle kendini yeniden ürettiği için; insan hakları ihlali ve toplum sağlığı sorunu olarak kabul edilip, çözüm süreci de bütüncül olarak ele alınmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

Edremit'in Türküleri


Duraklatıldı... Edremit'te Yukarı Çarşı / Tolga ÇANDAR
Edremit'in Türküleri Hakkında
« »
 • 01.
  Edremit'te Yukarı Çarşı / Tolga ÇANDAR
  5:36
 • 02.
  Efeler Efeler Bizim Efeler / Tolga ÇANDAR
  5:02
 • 03.
  Edremit Ovaları / Ali ÇAKAR
  5:55
 • 04.
  Edremit Yolu Tozlu / Ali ÇAKAR
  3:53
 • 05.
  Uyan Dağlar Ali Geliyor / Hale GÜR
  5:27
 • 06.
  Turnam Varır İsen Yemen Eline / Hale GÜR
  4:28
 • 07.
  Karmı Yağmış Kaz Dağı'nın Başına / Erol KÖKER
  4:57
 • 08.
  İhsan Çavuş / Erol KÖRER
  4:05
 • 09.
  Gerçeğe Kurbandır Canım / Bahattin TURAN
  3:43
 • 10.
  Bizden Önce Yola Giren Erenler / Tuğba GER
  3:44
 • 11.
  Neye Yarar / Ahmet GÜNDAY
  2:35
 • 12.
  Kaz Dağlarının Zirvesine / Zeki ÇİÇEK
  3:36
 • 13.
  Yurdum Edremit / Zeki ÇİÇEK
  04:20