ÇOCUK İSTİSMARINDA BAŞVURULACAK MERKEZLER

Çocuk ihmal ve istismarında başvurulacak merkezler:

Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM)

ÇİM’ler, her il için ayrı olmak üzere, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, kurumlar bünyesinde kurulması planlanan, cinsel istismara uğrama şüphesi altındaki mağdur çocukların ifade alma, adli muayene ve diğer her türlü soruşturma işlemlerinin tek merkezde yapılması için planlanan yerlere verilen addır. Bu merkezde çocuk işlemler bitene kadar ihtiyaç halinde bir gece misafir edilebilir. Burada barınma, beslenme, giyim, sağlık ve güvenlik ihtiyacı karşılanabilir. Bu merkezde, adli ve tıbbi muayene, sosyal hizmet desteği ve aile danışmanlığı hizmeti verilerek adli mercilere gereken raporlar hazırlanır.

ÇİM’de  Adli tıp uzmanı, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, hemşireden oluşan bir ekip vardır. Ayrıca çocuk psikiyatristi ve çocuk hekimi  de hizmet vermektedir. Başvuru ve ihbar durumunda çocuk amirlikleri ve savcılık kanalıyla ÇİM’lere yönlendirilme yapılması önerilmektedir. 

  1. Cinsel istismara uğrayan çocuğa inceleme ve tedavi aşamasında gerek görülen sağlık, eğitim, kolluk kuvvetleri, hukuk ve adalet sistemi gibi işbirliği yapılması gereken diğer kamu kuruluşları ile eşgüdüm içinde hizmet sağlanır.
  2. Güvenli ve çocuk dostu ortam ile çocuktaki travmanınetkilerinin azaltılması, korunma altına alınması gereken olgularda, çocuğun kalabileceği uygun bir ortam sağlanıncaya kadar geçici bir süre barınma, beslenme, giyim, sağlık ve güvenlik gereksinimleri karşılanır.
  3. Ailenin yaşadığı travmanın ve yaşanan olayın sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla aile ile görüşülür.
  4. Ailenin ilk danışmanlık gereksinimlerinin karşılanması sağlanır.

 

Cinsel istismar şikâyeti halinde; soruşturma ve kovuşturma, koruma, tedbirlerin uygulandığı kurumları içeren ayrı sistemler söz konusudur:

Çocuk Polisi: Çocuklara yönelik hizmetleri yürütmektedir.

Çocuk Büro Savcılığı:Suçların soruşturulmasını yürütmektedir.

Sosyal Hizmet Müdürlükleri:Çocuğun korunma ihtiyacının araştırılması ve korunmasında görev yapmaktadır.

Baro: Avukatların meslek örgütüdür. Çocuk hakları alanında çalışma yapan merkezleri ve komisyonları bulunmaktadır.

 

 

Çocuk Koruma Merkezleri

Mağdur çocukların bir yandan uzman görüşünün hazırlanması amacıyla farklı disiplinlere mensup uzman ekiplerce muayene edilmeleri, bir yandan da gerekli tıbbi, psikolojik veya sosyal hizmetlere yönlendirilmelerini sağlamak için Türkiye’nin değişik bölgelerinde bulunan bazı üniversitelerin bünyesinde çocuk koruma merkezleri açılmıştır. İstismara uğrama şüphesi olan çocuklar bazen aileler bazen öğretmenler tarafından getirilmekte ve sosyal hizmet uzmanı, psikolog, adli tıpçı, psikiyatrist, çocuk doktoru gibi yok yönlü bir ekip bu merkezlerde görev yapmaktadır. Çocuğu bütüncül olarak ele alıp, hırpalamadan, tek bir yere giderek, değişik yerlerden raporlar almadan işin uzmanları tarafından yapılması için ön görülmüş bir merkezdir. Böylece amaç çocuğun ikincil travmalar yaşamasının önüne geçmektir.

Top

Edremit'in Türküleri


Duraklatıldı... Edremit'te Yukarı Çarşı / Tolga ÇANDAR
Edremit'in Türküleri Hakkında
« »
 • 01.
  Edremit'te Yukarı Çarşı / Tolga ÇANDAR
  5:36
 • 02.
  Efeler Efeler Bizim Efeler / Tolga ÇANDAR
  5:02
 • 03.
  Edremit Ovaları / Ali ÇAKAR
  5:55
 • 04.
  Edremit Yolu Tozlu / Ali ÇAKAR
  3:53
 • 05.
  Uyan Dağlar Ali Geliyor / Hale GÜR
  5:27
 • 06.
  Turnam Varır İsen Yemen Eline / Hale GÜR
  4:28
 • 07.
  Karmı Yağmış Kaz Dağı'nın Başına / Erol KÖKER
  4:57
 • 08.
  İhsan Çavuş / Erol KÖRER
  4:05
 • 09.
  Gerçeğe Kurbandır Canım / Bahattin TURAN
  3:43
 • 10.
  Bizden Önce Yola Giren Erenler / Tuğba GER
  3:44
 • 11.
  Neye Yarar / Ahmet GÜNDAY
  2:35
 • 12.
  Kaz Dağlarının Zirvesine / Zeki ÇİÇEK
  3:36
 • 13.
  Yurdum Edremit / Zeki ÇİÇEK
  04:20