ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNLENMESİNE KARŞI ÖĞRETMENLERE TAVSİYELER

 

 

  1. Açık ve tutarlı davranış kurallarına sahip olun.
  2. Çocuklar için olumlu ve erişilebilir nitelikte örnek alınabilecek kişiler olun.
  3. Eğer çocuk yakın bir tehlike altındaysa polisi arayın.
  4. Tüm çalışanlarınızın ve gönüllülerinizin çocuk istismarına işaret eden durumları fark edilebildiğinden emin olun.
  5. Tüm çalışanlarınızın ve gönüllülerinizin okulunuzun istismarı ihbar etme prosedüründen haberdar olduğundan ve bunu takip ettiğinden emin olun.
  6. İhbar yapıldıktan sonra, çocukta meydana gelen duygusal ve eğitim ile ilgili gelişimleri izleyerek sürece dahil olunuz.
  7. Çocuğun benlik bilincini geliştirmesi konusunda yardımcı olun ve duygularını ifade etmesi için yapıcı yöntemler öğretin.
  8. Okulunuzda çocuk istismarını engelleme ve kişisel güvenlik programı seçin ve onu destekleyin.
  9. Çocuk istismarını önleyebilmek amacıyla bulunduğunuz bölgede kamu ile birlikte aile destek sistemi kurmak için çalışın.
  10. Anne ve babanın hareket ve davranışlarının farkında olun: Ebeveynler çocukları ile ilgili mi? Çocukları ile ilgili durumlarda fazla saldırgan ya da koruyucu mu oluyorlar? Ebeveynler ya da çocukları okulda katılım konusunda başarısızlar mı?
  11. Çocuğu okuldaki öğretmenler ve rehberler ile açık bir şekilde iletişim kurması konusunda cesaretlendirmek için rahat ve güvenilir bir ortam sağlayın.
  12. Çocukların benlik bilinçlerinin gelişmesi için yardımcı olun ve onlara duygularını ifade etmeleri için yapıcı yöntemler öğretin.
  13. Çocuk güvenliği ile ilgili okul genelinde deneme yarışması yapın. Bu çocukların güvenlik konusunda bilgilerini ölçmek için kolay ve etkili bir yoldur.
  14. İstismar ve ihmal belirtileri ve özellikle sıklıkla meydana gelen vakalar karşısında uyanık olun.
  15. Hoşgörünün olduğu ve herkesin içinde yer alabildiği bir ortam yaratın.
  16. Etkili davranma becerilerini, karar alma yetilerini, ikili ilişkilerini, özgüvenlerini geliştirecek öğretim yöntemlerini kullanın (çözüm ve bakış açısı çeşitliliğini teşvik edin).
  17. Ebeveynlere çocukları hakkında olumlu geribildirimde bulunun.
  18. Ebeveynleri eğitin ve okula gönüllü ya da gözlemci gibi görevleri yerine getirmek üzere davet edin.
  19. Öğrencileriniz için gerçekçi hedefler belirleyin ve onların küçük başarılarını kutlayın.
  20. Sınıfta meydana gelen olaylar karşısında, çocukların birbirlerinin hsilerini ve düşüncelerini anlamalarını sağlayacak ortamlar yaratmaya çalışın.

 

Çocuğunuzun ihmal ya da istismara maruz kaldığını mı düşünüyorsunuz?

İhmal ya da istismara maruz kalan bir çocuğa mı tanık olduğunuz?

 

ÇOCUK SUSAR, SEN SUSMA!

Top

Edremit'in Türküleri


Duraklatıldı... Edremit'te Yukarı Çarşı / Tolga ÇANDAR
Edremit'in Türküleri Hakkında
« »
 • 01.
  Edremit'te Yukarı Çarşı / Tolga ÇANDAR
  5:36
 • 02.
  Efeler Efeler Bizim Efeler / Tolga ÇANDAR
  5:02
 • 03.
  Edremit Ovaları / Ali ÇAKAR
  5:55
 • 04.
  Edremit Yolu Tozlu / Ali ÇAKAR
  3:53
 • 05.
  Uyan Dağlar Ali Geliyor / Hale GÜR
  5:27
 • 06.
  Turnam Varır İsen Yemen Eline / Hale GÜR
  4:28
 • 07.
  Karmı Yağmış Kaz Dağı'nın Başına / Erol KÖKER
  4:57
 • 08.
  İhsan Çavuş / Erol KÖRER
  4:05
 • 09.
  Gerçeğe Kurbandır Canım / Bahattin TURAN
  3:43
 • 10.
  Bizden Önce Yola Giren Erenler / Tuğba GER
  3:44
 • 11.
  Neye Yarar / Ahmet GÜNDAY
  2:35
 • 12.
  Kaz Dağlarının Zirvesine / Zeki ÇİÇEK
  3:36
 • 13.
  Yurdum Edremit / Zeki ÇİÇEK
  04:20