İlçemiz Hekimzade MAhallesi 294. Sokak No:22 adresinde bulunan ve tapunun 63 ada 39 parselde
bulunan metruk binalar ile ilgili olarak yapılan incelemede fen ve sağlık yönünden tehlike arz eden ve metruk
duruma düşen yapılar için 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi uyarınca işlemler tesis edilmiş olup yasal
süreler takip edilerek yıkım programı dahilinde yıkılacaktır.