'GÖRME ENGELİ' NEDİR? 'GÖRME ENGELLİ' KİMDİR?

 

GÖRME ENGELİ NEDİR?

Görme engeli, kişide görme yetersizliğinden çok ağır derecede etkilenme ve görsel duyu ile alınması gereken uyarıcılardan yoksun kalma durumu olarak tanımlanabilir. 

 

GÖRME ENGELLİ KİMDİR?

Doğumsal veya sonradan olan sebeplerden dolayı tıbbi olarak düzeltilemeyecek şekilde görme keskinliğinde anlamlı azalma olan ve bu nedenle yaşamını desteksiz sürdüremeyen kişiler ‘Görme Engelli’ olarak tanımlanır.

Dünya Sağlık Teşkilatının (WHO) yaptığı tarife göre; tıbbi ve cerrahi tedavi sonrasında düzeltmeye rağmen iyi gören gözde görme 0.3’ten az ve/veya görme alanı 20 dereceden dar ise görme azdır.

Görme yetersizliğinden etkilenmiş kişiler, sosyal yaşamlarını görme dışındaki dokunma, işitme, koklama gibi diğer duyulardan aldıkları referanslarla yürütmektedir. Dolayısıyla görme engelli bireylerin psikolojik boyutta doyum sağlamaları amacıyla, gündelik faaliyetlere etkin katılımlarını sağlayacak özelliklerde, bireyin engelini çağrıştıran giysilere karşı hassasiyetleri dikkate alınarak gerekli tasarımlar ved üzenlemeler geliştirilmelidir. Ancak bu şekilde toplum içerisinde fırsat eşitliği sağlanarak engelli bireylerin toplumla bütünleşmesi
gerçekleşecektir.

 

GÖRME ENGELİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Kalıtım, annenin yaşı, annenin hamilelikte kızamık veya kızamıkçık hastalığı geçirmesi,annenin beslenmesi, annenin radyasyona bağlı kalması, süreğen hastalıkları, ateşli hastalıklar, suçiçeği çıkarması, anne baba arasındaki psikolojik nedenler, doğumun geç ve güç oluşu, bebeğin başına kordonun dolanması, kordon dolanması durumunda çocuğun oksijensiz kalması, bebeğin geliş şekilleri, doğumun yetkili kişiler tarafından yaptırılmaması veya evde yaptırılması, doğumda sterilinin az oluşu, çocuğun vakumla veya forsepsle olması, doğumdan önce çocuğun gözüne mikrop bulaşması, çevresel faktörler, kitle iletişim araçları,bebeğin enfeksiyona maruz kalması, ateşli hastalıklar geçirmesi, travmalar, düşmeler, çarpmaları nedenleri arasında sayılabilir.

 

GÖRME ENGELLİLERİN KULLANDIĞI ÖZEL ARAÇ GEREÇLER NELERDİR?

Görme engelliler günlük yaşamlarında, eğitimleri sırasında ve iş yerlerinde, özel olarak üretilmiş çeşitli araçlardan yararlanmaktadırlar. Örneğin, rakamları kabartma noktalarla gösterilen saatler, konuşan hesap makineleri, derece, tansiyon, kan şekeri ölçen aletler, paraları renkleri sesli olarak belirten cihazlar, fen, matematik, coğrafya derslerinde kullanılan özel araçlar, özel gözlükler, büyüteçler, bilgisayarlar, mutfak aletleri görme engellilerin yararlandığı bazı araçlardır. Ancak bu araçların önemli bir kısmı yurt dışından temin edilebilmektedir. Özel yapılmış aletler sayesinde görme engelli insanlar birçok işlerini başkalarına bağımlı olmadan kendi başlarına yapabilmektedirler.

Görme engelli bir kişi özel olarak yapılmış kabartma haritalar sayesinde ülkelerin, şehirlerin, dağların, denizlerin, nehirlerin bulunduğu yerleri ve yönleri kafasında canlandırabilmekte; geometri çizim araçlarıyla her türlü şekil kavramını çizip algılayabilmekte; konuşan elektronik araçlar yoluyla saatleri bilmekte; hesap yapmak, çeşitli şeyleri ölçmek tartmak olanağına kavuşmaktadır. Ekran okuyucu programlar sayesinde bilgisayar kullanabilen görme engelliler, internette rahatça dolaşarak her türlü bilgiye ulaşabilmektedirler.

 

GÖRME ENGELLİ BİREYLERE KARŞI NASIL DAVRANMALIYIZ?

Görme engelli birine yardımcı olmak istiyorsanız aşağıdaki bilgilere gereksinimiz olacaktır.

Siz onun koluna değil, o sizin kolunuza girmelidir. Çünkü kaldırım kenarı veya merdiveni anlaması için yarım adım gerinizden gelmesi gerekmektedir.

Merdiven inerken trabzandan yararlanması için yol gösterici olabilirsiniz.

Kaldırım iniş ve çıkışlarında sürekli sözlü uyarılara gerek yoktur. O sizi yarım adım geriden izlediği için biraz yavaşlamanız yeterlidir.

Ona ismiyle hitap ediniz. Aksi halde kiminle konuştuğunuzu anlayamayabilir. Konuşurken görmek veya kör gibi kelimeleri kullanmaktan çekinmeyin ve yanından ayrılacağınız zaman sözlü olarak bildiriniz.

Eğer size yol veya yön sorarsa, sözcüklerle kesin ve anlaşılır biçimde izah ediniz. El ile işaret etmenin veya göze hitap eden işaretler kullanmanın yararı yoktur. Görme engelli birini uzaktan bağırarak yönlendirmeniz hem rahatsız edici hem de tehlike yaratıcı olabilir. Olanağınız varsa yardım etmek için yanına gidiniz. Duraklarda hangi otobüsün geldiğini öğrenmek isteyip istemediğini sorabilirsiniz. Sizin otobüsünüz daha önce gelirse ayrılacağınızı mutlaka belirtiniz. Yardıma ihtiyacı olmayan bir görme engelliye yardım etmeye kalkışmanız sadece size vakit kaybettirir.

Kapıları yarı açık bırakmayınız. Onunla daha önce tanımadığı bir odaya girerseniz, onu odanın ortasında yalnız bırakmayınız. Bir sandalye veya koltuğa kadar götürünüz.

Yemekte et varsa, kesmekte yardım isteyip istemediğini sorabilirsiniz. Yemeklerin yerini ayrıntılı olarak tarif ediniz.

Yatılı konuk olarak evinize geldiğinde ona tuvaletin, gardrobun, pencerenin, prizin ve elektrik düğmesinin yerini gösteriniz. Ayrıca, lambaların açık olup olmadığını, elektrik düğmelerinin hangi yönde açık ya da kapalı olduğunu bilmek isteyebilir.

Eğer arzu ederseniz sizinle körlüğü hakkında konuşabilir, ama bu eski bir hikayedir. Oysa sizin olduğu gibi görmeyenin de ilgi duyduğu başka pek çok konu vardır.

 

SONUÇ OLARAK...

İnsan hakları ve fırsat eşitliği prensibinden hareketle, toplumun her bireyi toplumun tüm kaynaklarından eşit olarak yararlanabilme hakkına sahiptir. Bu hak her bireyin bağımsız, üretken ve zevkli bir yaşam biçimine ulaşabilmesi olarak özetlenebilir. Görme gücü kaybı hangi düzeyde olursa olsun veya yaşamın hangi döneminde başlamış olursa olsun herkes için yapılabilecek bir şeyler vardır.

Görme engelli bir kişinin yaşadığı en önemli sorun, gözlerinin görmemesi değil, toplumun görme engellilerle ilgili yanlış anlayış ve ön yargılarıdır; kendisine sağlanan olanakların yetersizliği ve diğer insanlarla arasındaki fırsat eşitsizliğidir.

Eğer görme engellilere de yaşamın her alanında gerekli fırsat eşitliği ve yeterli olanaklar sağlanırsa, görme sorunu olması o insanlar için basit bir fiziksel sorun düzeyine inecektir. Bugün ülkemizde görme engellilerin ulaşmak istediği başlıca hedef, herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmak, toplumla kaynaşmak ve günlük yaşamlarını sürdürürken bağımsız ve özgür olabilecekleri koşullara sahip olmaktır.

Bu nedenle görme engelli kişilerin değerlendirmeleri toplumu, toplumun değerlendirmeleri ise görme engellileri etkilemektedir...

 

Top

Edremit'in Türküleri


Duraklatıldı... Edremit'te Yukarı Çarşı / Tolga ÇANDAR
Edremit'in Türküleri Hakkında
« »
 • 01.
  Edremit'te Yukarı Çarşı / Tolga ÇANDAR
  5:36
 • 02.
  Efeler Efeler Bizim Efeler / Tolga ÇANDAR
  5:02
 • 03.
  Edremit Ovaları / Ali ÇAKAR
  5:55
 • 04.
  Edremit Yolu Tozlu / Ali ÇAKAR
  3:53
 • 05.
  Uyan Dağlar Ali Geliyor / Hale GÜR
  5:27
 • 06.
  Turnam Varır İsen Yemen Eline / Hale GÜR
  4:28
 • 07.
  Karmı Yağmış Kaz Dağı'nın Başına / Erol KÖKER
  4:57
 • 08.
  İhsan Çavuş / Erol KÖRER
  4:05
 • 09.
  Gerçeğe Kurbandır Canım / Bahattin TURAN
  3:43
 • 10.
  Bizden Önce Yola Giren Erenler / Tuğba GER
  3:44
 • 11.
  Neye Yarar / Ahmet GÜNDAY
  2:35
 • 12.
  Kaz Dağlarının Zirvesine / Zeki ÇİÇEK
  3:36
 • 13.
  Yurdum Edremit / Zeki ÇİÇEK
  04:20