MAHKEMEDEN İSTENECEK TEDBİR TALEBİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

MAHKEMEDEN İSTENECEK TEDBİR TALEBİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                                                                 NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                 (size en yakın aile mahkemesi)

                                                                                                                                                                       TARİH (gün/ay/yıl olarak)

                                                                                                                                                                    Tedbir Nafakası Taleplidir

                                                                                                                                       (tedbir nafakası talebiniziz bulunması halinde)

 

DAVACI       : (Davacının ismi ve soyismi yer alacaktır)

ADRES          : (Davacının açık adresi yer alacaktır)

DAVALI       :(Şiddet uygulayanının isim ve soyismi biliyorsanız T.C. Kimlik Numarası yer alacaktır)

ADRES          : (Şiddet uygulayanın adresi yer alacaktır)

KONU           : Davalı tarafından maruz kaldığınız şiddeti açıklayın- örneğin gördüğüm fiziksek şiddet nedeniyle gibi- Sayın Mahkemenizden, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ilgili tedbirlerin alınması hakkında talebimin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR : Davalı şiddet uygulayanın ne tür bir şiddet uyguladığını ayrıntılı olarak yer veriniz. Eğer şiddet uygulayan silah veya silah benzeri bir alet kullandı ise  ayrıca davalının özel yada işi gereği silahı varsa belirtiniz.  Şiddetin ne zamandır devam ettiği, aranızdaki kişisel ilişkinin ne olduğu, hiç bir kişisel ilişkiniz yoksa tek taraflı ısrarın ne şekilde olduğu, Çocuğunuzun varsa ve şiddete maruz kaldıysa belirtiniz. Şiddet uygulayan kişinin herhangi bir alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı varsa belirtiniz.

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda anlatılan nedenlerle

*Şiddet tehdit ve hakaretlerde bulunmasının önlenmesi,

*Müşterek konuttan ve davacının bulunduğu yerlerden (işyeri, okul gibi yerler olabilir, adresler yer alacaktır) derhal uzaklaştırılması ve yaklaşmamasının sağlanması,  

* Müşterek çocukla ilgili olarak kişisel ilişkinin kaldırılması veya sınırlandırılması,

* Davalı telefon vb iletişim araçları ile rahatsızlık veriyorsa iletişim araçları ile rahatsız etmemesi

*Davalının silahı varsa silahın müsaderesi

*Açıklanan duruma uygun olacak tedbirlerden biri veya birkaçı ile gerekli tüm tedbirlerin altı ay süre ile Sayın Mahkemenizce verilmesini talep ederim.

Saygılarımla,

(Davacının isim, soyismi ve imzası yer alacaktır.)

 

AÇIKLAMA: 6284 sayılı Yasa’dan yararlanmak için delil ve belge aranmaması esastır. Ancak yine de maruz kalınan şiddete dair herhangi bir delil ve/veya belge varsa, onları da dava dilekçesine eklemek faydalı olacaktır. Konu ile ilgili doktor raporu, telefon kayıtları gibi 

 

 

 

Top

Edremit'in Türküleri


Duraklatıldı... Edremit'te Yukarı Çarşı / Tolga ÇANDAR
Edremit'in Türküleri Hakkında
« »
 • 01.
  Edremit'te Yukarı Çarşı / Tolga ÇANDAR
  5:36
 • 02.
  Efeler Efeler Bizim Efeler / Tolga ÇANDAR
  5:02
 • 03.
  Edremit Ovaları / Ali ÇAKAR
  5:55
 • 04.
  Edremit Yolu Tozlu / Ali ÇAKAR
  3:53
 • 05.
  Uyan Dağlar Ali Geliyor / Hale GÜR
  5:27
 • 06.
  Turnam Varır İsen Yemen Eline / Hale GÜR
  4:28
 • 07.
  Karmı Yağmış Kaz Dağı'nın Başına / Erol KÖKER
  4:57
 • 08.
  İhsan Çavuş / Erol KÖRER
  4:05
 • 09.
  Gerçeğe Kurbandır Canım / Bahattin TURAN
  3:43
 • 10.
  Bizden Önce Yola Giren Erenler / Tuğba GER
  3:44
 • 11.
  Neye Yarar / Ahmet GÜNDAY
  2:35
 • 12.
  Kaz Dağlarının Zirvesine / Zeki ÇİÇEK
  3:36
 • 13.
  Yurdum Edremit / Zeki ÇİÇEK
  04:20