TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET DURUMUNDA HANGİ KURUMLARA BAŞVURMALI?

Şiddete uğradığımızda ya da uğrama tehlikemiz olduğunda, tanık olduğumuzda başvurabileceğimiz kurumlar:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri

ASPB’ye bağlı İl Müdürlükleri ya da varsa İlçe Müdürlüklerinde, Aile Danışma Merkezleri ve Toplum Merkezlerinde sosyal çalışma yapan görevliler tarafından ihtiyaçlarınıza yönelik ücretsiz danışmanlık, rehberlik  ve ilgili kurum/kuruluşlara yönlendirme yapılmaktadır.

 

Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)

Koza ya da ŞÖNİMler, gerekli uzman personelin görev yaptığı ve şiddetin önlenmesi ile tedbir kararlarının etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği merkezlerdir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlıdır. 7/24 çalışma esasına göre hizmet vermektedir. Bu merkezler aşağıdaki hizmetleri sunar ya da sunulması hususunda ilgili kurum/ kuruluşlara yönlendirme yapar ve koordinasyonu sağlar:

 • Maddi yardım
 • Hukuki destek
 • Tıbbi destek
 • Psiko- sosyal destek
 • İstihdama yönelik destek
 • Barınma Hizmeti
 • Kreş yardımı
 • Çocuklar için burs
 • Yönlendirme ve rehberlik
 • Eğitim- öğretim hususunda destek

*Konukevleri ve ilk kabul birimleri, Koza- ŞÖNİMlere bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Kadın Konukevi: Şiddete uğrayan ve uğrama tehlikesi bulunan kadınların varsa beraberindeki çocukları ile birlikte, geçici süre ile barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulmaktadır.

 • Gizlilik ve güvenlik ilkesi uygulanır. Adres ve telefon bilgileri gizli tutulur. Kadınlar ile ilgili bilgi ve belgeler kesinlikle açıklanmaz.
 • Her kadın kendi hayatı ile ilgili kararları kendisi verir. Kimse ona baskı yapamaz veya zorlayamaz.
 • Kadınlar 0-12 yaş arası kız ve erkek çocukları ile birlikte kalabilirler. 12-18 yaş arasındaki kız çocuklarının anneleriyle birlikte konukevinde kalabilmesi ve 12 yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ile engelli çocuğu bulunan kadınların, kira giderleri ve iaşesi karşılanmak suretiyle barındırılması öngörülmektedir.
 • Altı aya kadar barınma imkanı sağlanmaktadır. Gerektiğinde kalma süresi uzatılabilmektedir.
 • Konukevinden ayrılabilmek için, barınma tedbiri kararı olmaması koşuluyla, bir dilekçe vererek istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Barınma tedbiri kararı olması durumunda, kararın değiştirilmesi ya da kaldırılması koşuluyla, başvurunuz sonucunda ayrılabilirsiniz.
 • Konukevinde;
  • Güvenli barınma imkanı sağlanır.
  • Psikolojik ve sosyal destek sağlanabilir.
  • Barolar ile işbirliği yapılarak hukuksal danışmanlık hizmeti verilebilir.
  • İş ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılabilir.
  • Çocuklara yönelik destek sağlanabilir.
  • Bazı durumlarda küçük el harçlığı verilebilir ya da sosyal yardımlardan faydalanması sağlanabilir.
  • Konukevinden ayrıldıktan sonra kendi evini tutmak isteyenlere bu konuda destek olunabilir.
  • Sağlık hizmeti sağlanabilir. Sosyal güvencesi olmayanların yaşadıkları şiddete bağlı tedavilerine ilişkin sağlık giderleri, alınan tedbir kararı süresince karşılanır.

İlk Kabul Birimleri: İlk kabul birimlerinde, KOZA- ŞÖNİMe başvuran kadınların ve beraberindeki çocukların ilk gözlemleri ve tıbbi kontrollleri yapılır, gerekirse tedavilerine başlanır. Kadınların psiko- sosyal ve ekonomik durumları incelenir. İlk kabul biriminden ayrıldıktan sonra kadınlara uygulanacak sosyal hizmet modeli ve yapılacak işlemler belirlenir. 2 haftaya kadar barınma imkanı sağlanır. Zorunlu hallerde bu süre uzatılabilir.

Balıkesir ŞÖNİM: Altı Eylül İlçesi Bahçelievler Mahallesi Teknik Lise Caddesi No:121/A

Telefon: 0266 249 29 73/ 0266 249 78 77

Eposta: balikesir.sonim@aile.gov.tr

 

Alo 183 Telefon Hattı

ASPB ye bağlı olarak çalışan ALO 183 Hattı, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan ve desteğe gereksinimi bulunan kişilere psikolojik, hukuki, ekonomik alanda danışmanlık hizmetleri sunmakta ve yararlanabilecekleri hizmet kuruluşları konusunda bilgi verilmektedir.

 • ALO 183 ücretsiz bir danışma hattıdır.
 • 7/24 çalışma esasına göre hizmet vermektedir.

 

Valilikler Kaymakamlıklar

Şiddete maruz kalmanız halinde yaşadığınız yerin mülki amirine (vali ya da kaymakama) başvurarak hakkınızda barınma yeri sağlanması, geçici maddi yardım yapılması, psikolojik, mesleki, hukuki, ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi, geçici koruma altına alınma ve çocuklarınız için kreş imkanının sağlanması gibi tedbir kararlarının alınmasını talep edebilirsiniz.

Mülki amir (Kaymakamlık) tarafından verilebilecek Koruyucu Tedbir Kararları:

 1. Mağdura ve eğer gerekiyorsa çcouklarına kalacak bir yer sağlanması
 2. Geçici olarak maddi yardım yapılması
 3. Psikolojik, mesleki, hukuki, sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi
 4. Hayati tehlike söz konusuysa geçici olarak koruma altına alınması
 5. Gerekli olması halinde, korunan kişinin çocukları varsa, çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere 4 ay, kişinin çalışması halinde ise 2 aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkanının sağlanması.

Cumhuriyet Başsavcılıkları- Aile Mahkemesi Hakimlikleri

 1. Cumhuriyet Başsavcılıkları:
  • Bulunduğunuz yerin Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe ile başvurarak suç duyurusunda bulunabilirsiniz. (Aşağıda Dilekçe örneği bulunmaktadır.)
  • Dilekçenizin tarih ve numarasını veya bir kopyasını mutlaka saklayınız.
  • Gerekirse sağlık raporu almak için savcılıktan adli tabipliğe sevkinizi istemelisiniz.
  • Cumhuriyet Başsavcılığı yapacağı soruşturma sonucunda ya kamu davası açarak konuyu ceza mahkemesine götürecek ya da takipsizlik kararı verecektir.
  • Cumhuriyet Başsavcısının takipsizlik kararına itiraz hakkınız vardır.
 2. Aile Mahkemesi Hakimlikleri:

Bulunduğunuz yerin Aile Mahkemesi Hakimliğine, Aile Makhemesi Hakimliği yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğine bir dilekçe ile başvurarak 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dan yararlanmak ve tedbir kararı alınması için talepte bulunabilirsiniz. (Aşağıda Dilekçe Örneği bulunmaktadır.)

Önleyici Tedbir Kararları (Şiddet Uygulayan Kişiye Yönelik)

 1. Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmaması
 2. Müşterek konuttan ya da bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi
 3. Korunan kişilere ve bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması
 4. Çocuklar ile ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması
 5. Gerekli görülmesi halinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması
 6. Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi
 7. Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi
 8. Bulundurulması veya taşınmasına yasa gereği izin verilen silahları, kolluk kuvvetlerine teslim etmesi
 9. Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi
 10. Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması halinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması
 11. Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Koruyucu Tedbir Kararları (Şiddet Gören Kişiye Yönelik)

 1. İşyerinin değiştirilmesi
 2. Kişinin evli olması halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi
 3. Belirli şartların varlığı halinde ve korunan kişinin talebi üzerine, tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması
 4. Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde aydınlatılmış rızasına dayalı olarak kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

 

Polis Merkezleri-Jandarma Karakolları

En yakın polis merkezi ya da jandarma karakoluna giderek ya da telefonla arayarak ilgili şikayette bulunabilirsiniz. 7/24 çalışma esası ile hizmet veren 155 Polis İmdat ya da 156 Jandarma İmdat Hattına telefon ederek yasal sürecin başlaması için başvuruda bulunabilirsiniz.

- Aile içi Şiddet nedeniyle polis merkezlerine ya da jandarma karakollarına başvurduğunuzda yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir:

 • Sizi dinler, şikayetinizin ne olduğunu anlar.
 • Cumhuriyet savcısını bilgilendirir, onun talimatlarını alır ve adli işleme başlar.
 • Mağduriyetinizin tespiti ve gerekli tedavi için sizi en yakın sağlık kuruluşuna sevk eder ve sağlık raporunuzu alır.
 • İhtiyacınız varsa, size ücretsiz avukat görevlendirilmesi için işlem yapar.
 • Olaya karışan tarafları tespit eder, delilleri toplar.
 • Olaya ilişkin ayrıntıları kayda geçirir, tutanak düzenler.
 • İfadenizi okumanızı sağlar (okuyamıyorsanız, size okur.)
 • İfadenizin bir kopyası ile tarih ve numaranızı size verir.
 • Güvenliğiniz için sizinle birlikte risk değerlendirmenizi yapar ve sonucu hakkında size ve Koza- ŞÖNİMe bilgi verir.
 • Sizi Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, diğer yasal haklarınız ve işlemler hakkında bilgilendirir.
 • Size başvurabileceğiniz yerler hakkında bilgi içeren broşür verir.
 • Barınma ihtiyacınız varsa sizi Koza- ŞÖNİM e yönlendirir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, barınmanızı ve geçici koruma altına alınmanızı sağlar.
 • Siz doğrudan başvuramadığınızda bile, başkalarının ihbarını ve şikayetlerini değerlendirir.

 

Sağlık Kuruluşları

Şiddete uğradığınızda ya da uğrama tehlikesi altındayken bulunduğunuz yere en yakın sağlık kuruluşuna (sağlık ocağı, sağlık evi, aile hekimliği, aile sağlığı merkezi, toplumsağlığı merkezi, hastanelerin acil servisleri gibi) başvurabilirsiniz. Sağlık kuruluşlarında tedaviniz yapılır. Yaşadığınız şiddeti belgeleyen bir rapor düzenlenir.

 

Belediyelerin Kadın Dayanışma Merkezleri ya da Sosyal Yardım İşleri Müdürlükleri

Bulunduğunuz yerin belediyesinde kadın danışma merkezi ya da Sosyal Yardım İşleri Müdürlükleri varsa, bu merkez ya da birimlerden ücretsiz psikolojik, tıbbi ve hukuksal destek alabilirsiniz. Ayrıca ekonomik desteğe ihtiyacınız varsa, belediyelerin ayni ve nakdi desteklerinden yararlanabilmeniz mümkündür. Bazı belediyelerin Kadın Konukevleri de bulunmaktadır. Bulunduğunuz yerin belediyesi bu hizmeti veriyorsa, belediyenin kadın danışma merkezine ya da ilgili Müdürlüklere giderek konukevinde kalmak için başvurabilirsiniz. Bazı Konukevleri doğrudan ŞÖNİM üzerinden başvuruları kabul etmektedir.

 

Baroların Adli Yardım Kurulları ve Kadın Danışma Merkezleri

 1. Adli Yardım: Barolar, avukatların mesleki örgütleridir. Bir avukata ihtiyaç duyuyorsanız, avukatlık ücretini karşılama olanağınız yoksa bulunduğunuz yerdeki Baro size ücretsiz avukat görevlendirir. Avukat sizi yasal haklarınız hakkında bilgilendirir ve yasal işlemlerinizi sizin adınıza yapar. Bu haktan yararlanabilmek için:
  1. Müracaat ettiğiniz kurum ya da kuruluşta görevli memura avukat istediğinizi söyleyiniz, ya da
  2. Yaşadığınız ildeki Baronun Adli Yardım Kurullarına başvurunuz.

Bu haktan yararlanmak için gerekli belgeler: Kimliğiniz, ikametgah belgeleri, muhtarlıktan alınacak fakirlik belgesi.

 1. Hukuksal Danışmanlık: Türkiye’de 50’den fazla ilde barolara bağlı Kadın Hakları/ Hukuku Komisyonları/ Kurulları vardır. Bu komisyonlar, kadın haklarının korunması için kadınlara destek vermektedir. Ayrıca, bazı illerin baroları şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınlara hukuksal danışmanlık hizmeti sunmak ve rehberlik yapmak amacıyla kadın danışma merkezleri açmışlardır.

Baro’ya ait Kadın Danışma Merkezi olan iller: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli, Bursa, Adana, Diyarbakır. Bu merkezlerde çalışan gönüllü avukatlar, ihtiyacı olan kadınlara yasal hakları hakkında bilgi vermekte, onları gereken yerlere yönlendirmektedir. Bu merkezlere başvurmak ve bilgi almak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.

Balıkesir Barosu: Dumlupınar Mahallesi Kazım Özalp Caddesi No:5

Telefon: 0266 244 87 33- 0266 244 88 35

 

 

 

 

 

Top

Edremit'in Türküleri


Duraklatıldı... Edremit'te Yukarı Çarşı / Tolga ÇANDAR
Edremit'in Türküleri Hakkında
« »
 • 01.
  Edremit'te Yukarı Çarşı / Tolga ÇANDAR
  5:36
 • 02.
  Efeler Efeler Bizim Efeler / Tolga ÇANDAR
  5:02
 • 03.
  Edremit Ovaları / Ali ÇAKAR
  5:55
 • 04.
  Edremit Yolu Tozlu / Ali ÇAKAR
  3:53
 • 05.
  Uyan Dağlar Ali Geliyor / Hale GÜR
  5:27
 • 06.
  Turnam Varır İsen Yemen Eline / Hale GÜR
  4:28
 • 07.
  Karmı Yağmış Kaz Dağı'nın Başına / Erol KÖKER
  4:57
 • 08.
  İhsan Çavuş / Erol KÖRER
  4:05
 • 09.
  Gerçeğe Kurbandır Canım / Bahattin TURAN
  3:43
 • 10.
  Bizden Önce Yola Giren Erenler / Tuğba GER
  3:44
 • 11.
  Neye Yarar / Ahmet GÜNDAY
  2:35
 • 12.
  Kaz Dağlarının Zirvesine / Zeki ÇİÇEK
  3:36
 • 13.
  Yurdum Edremit / Zeki ÇİÇEK
  04:20