İşyeri Ruhsat İşlemleri

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri

Şahış Ruhsatları için Gerekli Olan Evraklar

 1. 2 Adet Fotoğraf

 2. Kimlik Fotokopisi

 3. İkametgah Belgesi

 4. Oda Kaydı

 5. Vergi Levhası

 6. Tapu Fotokopisi

 7. Yapı Kullanma İzin Belgesi

 8. Kira Sözleşmesi

 9. Çalışan Personel ( varsa) kimlik ve ikametgah belgesi.

 10. Borcu Yoktur Yazısı (Tahsilat Veznesinden alınacaktır. )

 11. İlan Reklam ve ÇTV Beyanı

 12. Etüt Proje Müdürlüğünden Güncel adres bilgisi yazısı.

 13. Emlak Servisinden Beyan Görüntülemesi

 14. Sağlık raporu

 15. İtfaiye görüşü

 16. 2 adet Föy ve Mavi Dosya

Şirket Ruhsatları için Gerekli Olan Evraklar

 1. Ticaret Sicil Gazetesi

 2. Ticaret Odası Kaydı

 3. İmza Sirküsü

 4. Vergi Levhası

 5. Tapu Fotokopisi

 6. Yapı Kullanma İzin Belgesi

 7. Kira Sözleşmesi

 8. Çalışan Personel ( varsa) kimlik ve ikametgah belgesi.

 9. Borcu Yoktur Yazısı (Tahsilat Veznesinden alınacaktır. )

 10. İlan Reklam ve ÇTV Beyanı

 11. Etüt Proje Müdürlüğünden Güncel adres bilgisi yazısı

 12. Emlak Servisinden Beyan Görüntülemesi

 13. İtfaiye görüşü

 14. 2 adet Föy ve Mavi Dosya

Sıhhi Müesseseler

 1. 2 Adet Fotoğraf

 2. Kimlik Fotokopisi

 3. İkametgah Belgesi

 4. Oda Kaydı

 5. Vergi Levhası

 6. Tapu Fotokopisi

 7. Yapı Kullanma İzin Belgesi

 8. Kira Sözleşmesi

 9. Çalışan Personel ( varsa) kimlik ve ikametgah belgesi

 10. Borcu Yoktur Yazısı (Tahsilat Veznesinden alınacaktır.)

 11. İlan Reklam ve ÇTV Beyanı

 12. Etüt Proje Müdürlüğünden Güncel adres bilgisi yazısı

 13. Emlak Servisinden Beyan Görüntülemesi

 14. Sağlık raporu

 15. İtfaiye görüşü

 16. Ustalık belgesi

 17. 2 adet Föy ve Mavi Dosya

Gayri Sıhhi Müesseseler

Şahış Ruhsatları için Gerekli Olan Evraklar

 1. 2 Adet Fotoğraf

 2. Kimlik Fotokopisi

 3. İkametgah Belgesi

 4. Oda Kaydı

 5. Vergi Levhası

 6. Tapu Fotokopisi

 7. Yapı Kullanma İzin Belgesi

 8. Kira Sözleşmesi

 9. Çalışan Personel ( varsa) kimlik ve ikametgah belgesi

 10. Borcu Yoktur Yazısı (Tahsilat Veznesinden alınacaktır.)

 11. İlan Reklam ve ÇTV Beyanı

 12. Etüt Proje Müdürlüğünden Güncel adres bilgisi yazısı

 13. Emlak Servisinden Beyan Görüntülemesi

 14. Sağlık raporu

 15. İtfaiye görüşü

 16. Ustalık belgesi

 17. 2 adet Föy ve Mavi Dosya

Şirket Ruhsatları için Gerekli Olan Evraklar

 1. Ticaret Sicil Gazetesi

 2. Ticaret Odası Kaydı

 3. İmza Sirküsü

 4. Vergi Levhası

 5. Tapu Fotokopisi

 6. Yapı Kullanma İzin Belgesi

 7. Kira Sözleşmesi

 8. Çalışan Personel ( varsa) kimlik ve ikametgah belgesi.

 9. Borcu Yoktur Yazısı (Tahsilat Veznesinden alınacaktır. )

 10. İlan Reklam ve ÇTV Beyanı

 11. Etüt Proje Müdürlüğünden Güncel adres bilgisi yazısı

 12. Emlak Servisinden Beyan Görüntülemesi

 13. İtfaiye görüşü

 14.  2 adet Föy ve Mavi Dosya

Canlı Müzik İzin Belgesi

Canlı Müzik Ruhsatı almak isteyen işyeri; Özel laboratuvara müracaat ederek rapor hazırlanmaktadır. Rapor hazırlandıktan sonra bir dilekçe ile birlikte belediyemize müracaat edilmektedir. Müracaat sonrası Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na görüş için yazı yazılmakta olup, gelen cevaba istinaden Canlı Müzik izin belgesi düzenlenmektedir.

Hafta Tatil Ruhsatı

2015 Yılında değişen Yönetmelik gereğince hafta tatil ruhsatı düzenlenmemektedir.