Emlak Vergi Tahakkuk
  • Yıl içindeki gayrimenkul (bina-arsa) alımlarında yıl sonuna kadar, yılın son üç ayı içindeki alımlarda ise alım tarihini takip eden üç ay içinde tapu fotokopisi ile birlikte Emlak Beyannamesi verilmelidir.
  • Emlak vergileri Mayıs ve Kasım ayı olmak üzere her yıl iki taksitte ödenir.
  • Ölümlerde veraset ilamı ile birlikte 3 ay içinde varislerin emlak beyannamesi verilmelidir.