Su ve Kanalizasyon

Su ve kanalizasyon hizmetleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne aittir.

ALO 185 – BASKİ

6360 sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne dönüştürülen Balıkesir’deki tüm ilçelerin su ve kanalizasyon işleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.

12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı on üç ilde Büyükşehir Belediyesi ve 26 ilçe kurulması ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun ile Balıkesir Büyükşehir Statüsüne kavuştu.

31.03.2014 2014/6072 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı Kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu BASKİ’de Büyükşehir Belediye Meclisi kurumun Genel Kurulu’nu oluşturur. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak özel gündemle toplanır. 

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifiyle İçişleri Bakanı’nın onayıyla seçilir. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kurumun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ni de yürütür. Yönetim Kurulu’nda ayrıca; biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşan 4 üye bulunur. BASKİ Genel Kurulu Balıkesir Büyükşehir Meclisi tarafından seçilen 2 Denetçi, denetim görevini yürütür.

Su ve kanalizasyon ile ilgili tüm yetki ve sorumluluk Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu için, şikayet ve taleplerinizi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Körfez Şubesi’ne yapmanız gerekmektedir.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü websitesi için tıklayın