Temizlik Hizmetleri

Aşağıda listelenen hizmetlerimizle ilgili talep ve şikayetlerinizi Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bildirebilirsiniz.

Çağrı Merkezi : 444 85 10

E-Mail: temizlikisleri@edremit.bel.tr

Çöp Toplama ve Nakli Hizmetleri

İlçemiz sınırlarında oluşan evsel nitelikli atıklar haftanın 7 günü 07-15 , 15-23 ve 23-07 vardiyalarında olmak üzere 3 vardiyada belirli programlar dahilinde ekiplerimizce toplanmakta ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi denetiminde bulunan depolama alanı ve transfer istasyonuna taşınmaktadır.

Süpürme ve Sokak Temizliği Hizmetleri

İlçemiz sınırlarında yer alan cadde, bulvar, sokak, meydan, alt geçitler ve pazaryerleri belirli programlar dahilinde insan ve makine gücü ile temizlenmektedir. Ana arter konumundaki cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda çeşitli kapasitelerde 4 adet kamyon üstü yol süpürme aracı kullanılmakta olup; manevra alanı sınırlı olan kaldırım, tretuar vb. yerlerde ise 9 adet vakumlu elektrikli yol süpürme makinesi kullanılarak küçük boyutlu süprüntülerin temizlenmesi sağlanmaktadır.2 adet şok ekip oluşturulmuş olup; genel temizlik hizmetleri yürütülmekte, muhtarlıklar bazında ekip çalışması yapılarak gelen talepler doğrultusunda gerekli izinleri alınmış çöp ev ve arsa temizlikleri yapılmaktadır.

İlçemiz sınırlarında haftanın belirli günlerinde kurulan 14 adet pazaryerinin Pazar bitiminden hemen sonra çöpleri toplanmakta, ekiplerimizce süpürülerek temizlenmekte ve yıkanarak dezenfekte edilmektedir.

Konteyner Dağıtım, Bakım ve Onarım Hizmetleri

Çöp konteynerleri ve konteyner çevreleri belirli sıklıklarla dezenfektan temizleyici kullanılarak yıkanmakta ve temizlenmektedir.Kullanılmakta olan değişik kapasitelerdeki çöp konteynerleri arızaları denetim elemanlarının tespitleri ile ve gelen talepler doğrultusunda mobil tamir aracı ile yerinde tamir edilerek boyanmaktadır.

Ekonomik ömrünü tamamlayarak kullanılmayacak duruma gelen konteynerler toplanarak yerlerine yeni konteynerler konulmakta, yetersiz gelen konteynerler denetim elemanlarının tespitleri doğrultusunda takviye edilmektedir.

Atık Pil Toplama Hizmetleri

İlçemiz sınırlarında uygulanmakta olan “Atık Pil Geri Dönüşüm” Projesi kapsamında, okullar, hastaneler, sağlık kuruluşları, konutlar, işyerleri, alışveriş merkezleri kamu kurum ve kuruluşlarında ekiplerimizce dağıtımı yapılan çeşitli ölçülerde atık pil kutularında evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilen atık piller Müdürlüğümüze bağlı ekiplerince toplanmaktadır.

Kireç Ekibi Hizmetleri

İlçemiz sınırlarımızda bulunan istinat duvarları, okullar, şehitlikler, mezarlıklar, parklar, sevgi yolları, sağlık ocakları, görüntü kirliliği yaratan eski metruk evlerin dış cepheleri ile kurban satış ve kesim alanlarında kireçle badana yapılmaktadır.

Zabıta Ekibi Hizmetleri

Müdürlüğümüzde görevlendirilmiş Zabıta Ekibi, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun kapsamında düzenlenen Yönetmelikler ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun ” Çevreyi Kirletme” başlığı altında 41. Madde de belirtilen fiiller ile ilgili sözlü ve yazılı şikayetleri günlük olarak değerlendirmekte, İlçemizin temizlik faaliyetlerine aykırı davrananlar hakkında işlem yapmaktadır. Konut ve işyerlerine yönelik duyuru çalışmaları yapılmakta, halkımızı konteynerlerin nasıl kullanılacağı, atıklarını hangi saatlerde çıkaracakları konusunda bilgilendirmekte, böylece gelişi güzel zamansız atık çıkarılmasının engellenmesi sağlanmaktadır. Görüntü kirliliği oluşturan, izinsiz asılmış olan afiş ve pankartların sökülerek toplatılması çalışmaları yürütülmektedir.

Diğer Hizmetlerimiz

  1. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılıp toplanması

  2. Atık yağların toplanması

  3. Pazaryerlerinin temizlenmesi ve yıkanması

  4. Tıbbi atıkların toplanması