Yapı Kullanma İşlemleri

Yapı ruhsat işlemleriyle ile ilgili başvuruları belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kabul etmektedir.

Çağrı Merkezi : 4448510

Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini, inşaat bitirim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren Yapı Denetim Kuruluşu yetkilisinin ve proje müellifi mimarın imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir.

Yapı kullanma izni almak için binalardaki bağımsız bölüm sahipleri veya vekalet verdikleri kişi dilekçe, tapu fotokopisi ve gerekli belgelerle belediyemize başvurabilirler.

Yapı kullanma izni verilebilmesi için yapının aplikasyon, temel, su basman, ısı yalıtım ve kaba inşaat vizelerinin yapılmış olması zorunludur. Başvuruyu alan yapı kullanma izni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar. Binada herhangi bir aykırılık yoksa gerekli emniyet tedbirleri alınmışsa yapının fenni sorumlusu veya yapı denetim kuruluşunun uygunluk raporları alındıktan sonra Yapı Kullanma İzni düzenlenir. Yapı Kullanma İzni ile ilgili kuruluşlara başvurarak su, elektrik ve telefon abonelikleri yaptırılabilir.

Gerekli Belgeler

  • Yapı Kullanma izni almak istediğinize dair dilekçe

  • Daire sahibine ait 2 adet tapu fotokopisi

  • 2 adet kimlik fotokopisi

  • 2 adet yapı ruhsat fotokopisi

  • Lisanslı bürodan hazırlatılacak olan röperli kroki belgesi

  • Enerji kimlik belgesi

  • 1 adet mimari proje örneği

  • SGK ilişik kesme belgesi

  • Söz konusu yapı denetim şirketi sorumluluğunda yapıldı ise iş bitirme tutanağının bir örneği, TUS’ lu olarak yapıldıysa fenni messullere ait taahhütname örnekleri.