Yapı Ruhsat İşlemleri

Yapı ruhsat işlemleriyle ile ilgili başvuruları belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kabul etmektedir.

Çağrı Merkezi : 444 85 10

Yapı Ruhsatı için gerekli belgeler

Yapı sahibi ile ilgili evraklar

 • Dilekçe

 • Nüfus cüzdan fotokopisi

 • Adres

 • Tapu fotokopisi

 • Tapu kayıt belgesi (tapu eski tarihli  ise)

 • İmar durumu

 • Aplikasyon krokisi

 • Plankote

 • İnşaat ruhsatı harcı

 • Otopark  harcı

Yapı denetim şirketi ile ilgili evraklar

 • Y.İ.B.F. Belgesi

 • Taahhütname

 • Yapı sahibi ile arasında sözleşme

 • Mal müdürlüğü dekontu

 • Vergi dairesi alındısı

Müteahhit ile ilgili evraklar

 • Vergi levhası (yeni tarihli)

 • Ticaret odası kayıt belgesi (yeni tarihli)

 • Kimlik fotokopisi

 • Taahhütname

 • Yapı sahibi ile arasında sözleşme

Şantiye şefi ile ilgili evraklar

 • Hizmet sözleşmesi

 • Oda kayıt belgesi

 • İkametgah

 • Şantiye şefliği belgesi

Proje Müellifleri ile ilgili evraklar

 • Mimar (5 Adet)

 • İnşaat mühendisi (5 Adet)

 • Makina mühendisi (5 Adet)

 • Elektrik mühendisi (5 Adet)

 • Harita mühendisi (2 Adet)

 • Jeoloji – jeofizik mühendisi (2 Adet)

 • Enerji kimlik belgesi (2 Adet)

 • Yoğunluk hesabı