Sınav Gün, Saat ve Yeri İle İlgili Duyuru

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 16. Maddesi "Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz" hükmü gereği aşağıda listede ismi belirtilen adayın 21.07.2023 Tarihi Cuma günü, saat 11:00' da Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacak olan sınav için hazır bulunmaları gerekmekte olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava Girmeye Hak Kazanan Aday

1. Salih BAYACAN
_______________________________________________________________________________________________