Sınav Sonuç Duyurusu

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 16. Maddesi
"Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulur.
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz" hükmü gereği
21.07.2023 Tarihi Cuma günü, saat 11:00' da Belediyemiz Meclis Salonunda gerçekleştirilen sınav sonucunda, sınava girmeye hak
kazanan tek aday Salih BAYACAN sınavda başarılı olmuştur.
_______________________________________________________________________________________________