Narlı Mahallesi 627 ada 3 parsel İmar Planı Değişikliği hk.

İlçemiz Narlı Mahallesi 627 ada 3 parselin de içerisinde bulunduğu Mıhlı Kavşağının olduğu bölgeye ait Edremit Belediye Meclisinin 07.02.2023 tarih ve 99 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b ve 14. maddeleri kapsamında Balıkesir Büyükşehir Meclisi tarafından onaylanmıştır.
_______________________________________________________________________________________________