Avcılar Mahallesi 400 ada 10 parsel UİP askı ilanı hk.

İlçemiz Avcılar Mahallesi 400 ada 10 parsel numaralı taşınmaza ait Edremit Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarih ve 284 sayılı meclis kararı ile kabul edilen UİP-101020553 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b ve 14. maddeleri kapsamında Balıkesir Büyükşehir Meclisi tarafından onaylanmıştır.

                              

 
_______________________________________________________________________________________________