Uluslararası I. Türk Çini Sanat Yarışması

Kütahya Belediyesi tarafından 2023 yılı kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında, salt güzelliği besleyen ve insan duygulannın ifade biçimi haline gelıniş Türk Çini Sanatı 'nın gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla organize edilen "Uluslararası I. Türk Çini Sanat Yarışması" düzenlenecektir. Yanşma Şartnamesine https://www.kutahya.bel.tr/ adresinden ulaşılabilir.

 

 
_______________________________________________________________________________________________