Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması

Edirne ilinin sınırları içinde; doğal, tarihi, kültürel alanları, insan yaşamını; "Tarih ve Mimari", "Hayatın İçinden", "Kırsal Yaşam ve Doğa" alt başlıkları olmak üzere, üç kategoride Edirne'nin daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamak, Edirne'ye ait bir görsel bellek oluşturmak, Edirne Valiliği'nin geleceğe dönük çalışmalarında kullanılmak üzere, Edirne'nin fotograflar yoluyla tanıtılması, sosyal küllürel ve doğal yapısının belgelenmesi, günümüz ve gelecek nesile bir miras bırakmak için; Edirne Valiliği'nce, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) işbirliği ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonun (TFSF) desteği ve Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yürütücülüğünde "Edirne Uluslararası Fotoğraf Yarışması" gerçekleştirilmektedir.

Yarışmaya katılım linki: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/edirne-ulusal-fotograf-yarismasi-tr
_______________________________________________________________________________________________