Altınoluk Mah. 1137, 1138 ve 1140 Adaları kapsayan alanda imar uygulaması hk.

İlçemiz, Altınoluk Mahallesi, İ17 D 20 C 1 A pafta, 1137 ada 1 parsel, 1138 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15 parsel ve 1140 ada 1 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda, Belediyemiz Encümeninin 22.11.2023 tarih, 1019 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden imar uygulaması yapılmıştır.




_______________________________________________________________________________________________