Kızılkeçili Mah. 444 Ada, 445 Ada ve 446 Ada muhtelif parselleri kapsayan alanda 18. madde imar uygulaması hk.

İlçemiz, Kızılkeçili Mahallesi, İ17 C 19 A pafta, 444 Ada 67, 74, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88 parsel, 445 Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 35, 48, 49, 50, 51, 55 parsel ve 446 Ada 1 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda  Belediyemiz Encümeninin 11.10.2023 Tarih, 900 sayılı encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden  imar uygulaması yapılmıştır.

 
_______________________________________________________________________________________________