Altınoluk Mah. 1207-1247-1275-1883 adayı kapsayan alanda 18. madde imar uygulaması

İlçemiz, Altınoluk Mahallesi, 1207 ada 3, 4 ,5 parsel, 1247 ada 1, 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, parsel, 1275 ada 2, 4 parsel, 1883 ada 2 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda Belediyemiz Encümeninin 12.07.2023 Tarih, 526 sayılı encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulaması yapılmıştır.
_______________________________________________________________________________________________