Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Eyüp SATIL
Müdür
Müdürlük Görev ve Yetkileri

Müdürlük olarak görevimiz, ilçemiz sınırları içinde bulunan tüm eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliğine girmek, önemli gün ve haftalarda sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim alanlarında çeşitli etkinlikler yapmak, bu tür etkinlikler düzenleyen kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak, etkinliklerin tanıtımını ve halkın katılımını sağlamaktır. Kadınlara ve gençlere yönelik eğitim ve sorunlarının çözümü doğrultusunda yardım, yönlendirme, kurs, sempozyum, panel vb. gibi etkinlikler düzenlemektir. Gitar, bağlama, fotoğrafçılık, halk oyunları, bale, resim, Latin dansları, bilgisayar, çocuk korosu, seramik vb. kurslarımızla halkımıza hizmet etmekteyiz.

Haberler
Book now