Bilgi İşlem Müdürlüğü

Müdürlük Görev ve Yetkileri

Müdürlüğümüz 07.08.2014 Tarihli 2014/604 numaralı meclis kararı ile 01.09.2014 tarihinde kurulmuştur. 6360 sayılı kanun kapsamında tüzel kişiliği sona eren (mülga) Altınoluk, Güre, Akçay, Kadıköy ve Zeytinli Belde Belediyelerinin Edremit Belediyesine devir olmasıyla hizmet verilen alanın ve nüfusun artmasıyla bilişim alt yapı ve programsal çözümler daha fazla önem kazanmıştır. Kurumumuz bünyesinde ihtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri marifetiyle sağlanabilecek her konuda gerekli bilginin, doğru, istenilen düzey, nitelik ve zamanında elde edilmesi amacıyla ilgili sistemlerin verimli bir biçimde çalışmasını sağlanması konusunda yeni projeler hayata geçirilmeye devam edecektir. Bilgi İşlem Müdürlüğü Belediyemizin, Donanım ihtiyaçlarını, Yazılım ihtiyaçlarını, Otomasyon ihtiyaçlarının, İntranet ve İnternet ihtiyaçlarını, Teknik Destek Hizmetleri, Kurum Dijital Arşiv İşleri, Telefon Haberleşme Hizmetleri, Kontrol ve Muhafaza Hizmetleri ile verilerin sağlıklı olarak depolanması, bu verilerin erişime uygun halde bulundurulması ve kullanılabilir yapısının korunması, temin edilmesi, bakımlarının yapılması ile ilgili görevleri ifa etmekle yetkilidir. Misyonumuz: Vatandaşlarımızın ve belediyemiz birimlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, onlara en doğru kanaldan en uygun çözümleri sunan, kolay ulaşılabilir hizmet ve servis ağı ile sektörün her kesimine en doğru çözümü en hızlı ve etkin şekilde ulaştıran, etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak dünya standartlarında sürdürülebilir verimlilikle hizmet sunan, kamu çıkarlarını göz önünde bulundurarak başta vatandaşların, personellerimizin ve kamu kurum ve kuruluşların memnuniyetini her şeyden üstün tutan bir birim olmaktır. Vizyonumuz: Gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak, bunların devamlılığını sağlamak, bilgisayar sayısı, ağ ve internet altyapısını geliştirecek faaliyetlerde bulunmak, bu işler için uzmanlaşmış kadroları oluşturmak, bilgisayar teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından en ön sıralarda yer almak, bu teknolojiler ışığında üniversitedeki bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşturulabilmesi, daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu ve bu konuda tercih edilen bir birim olmak için projeler üretmek.

Haberler
Book now