Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Hasan Emre KIDANLI
Müdür
Müdürlük Görev ve Yetkileri

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ayrı ayrı üç servisten oluşan bir müdürlük olup bunlar sırası ile;

  • İhale İşleri Servisi,
  • Taşınır İşlem Servisi,
  • Motorlu Vasıtalar Amirliği

Hizmetleri

  1. İhale İşleri Servisi; Edremit Belediye Başkanlığının bünyesinde bulunan tüm müdürlüklerin her türlü ihaleli işlerini oluşturmak, karara bağlamak, sonuçlandırmak suretiyle iş ve işlemlerini yürütmek.
  2. Taşınır İşlem Servisi; Edremit Belediye Başkanlığının bünyesinde bulunan tüm müdürlüklerce temini yapılan mal ve hizmetlerin taşınır işlemlerini yapma ve muhasebeleştirme işlemlerini yürütmek.
  3. Motorlu Vasıtalar Amirliği; Edremit Belediyesine ait tüm motorlu vasıtalar, amirliğimize bağlı olup araçlarımızın bakım onarımlarını yapmak/yaptırmak, kullanılan akaryakıtların dağılımlarını yapmak, sevk ve idaresini sağlama işlemlerini yürütmek.

Projeler

Müdürlüklerimizce üretilen projelerin hayata geçirilmesi konusunda tüm dikkat ve titizliği ile iş ve işlemleri özellikle ihale konularında sürdürmektedir. Bunun dışında, temel gayelerimiz ihalelerde şeffaflığı en yüksek düzeyde tutmak, taşınır işlemlerini en hızlı şekilde aksaklığa mahal verilmeksizin tam ve eksiksiz olarak sürdürmek ve motorlu vasıtalarımız ile gerek vatandaşlarımıza, gerek idaremiz içerisinde gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığımız hizmetin her zaman için daha üst noktalara çıkmasını

Haberler
Book now