Sağlık İşleri Müdürlüğü

Bahriye AKDENİZ
Müdür

       Toplum ve insan sağlığı açısından önemli sorunları saptamak, gidermek, koruyucu hekimlik hizmetlerini geliştirmek, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımıza sağlık ve sosyal hizmet sunmak, Sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamını oluşturmak için gerekli faaliyetleri- hizmetleri planlamak, bu planları ilgili diğer müdürlük ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek, sağlıklı kent ve toplum konularında Belediye Başkanlığına danışmanlık hizmeti vermek, Usulüne uygun olarak sevk edilmiş belediye memurları ve onların bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının muayene ve tedavilerini yapar veya daha üst kademede ki sağlık kuruluşlarına sevk eder. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne usulünce sevk edilmiş fakir halkın muayene ve tedavisini sağlar. Gömme izin belgesi (Kadıköy Belediyesi sınırları içinde) evde yaşanan tüm ölümlere gömme izin belgesi verilmektedir. Başta belediye çalışanlarının çocukları olmak üzere, çocuklara yuva hizmetleri vermek, Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak, ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak, Diğer müdürlüklerle Toplum sağlığını korumaya yönelik konularda koordineli olarak çalışır, oluşturulacak heyetlere katılır. Yaygın ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak için sağlık kuruluşlarının planlanması ve işletilmesi hizmetlerini yürütür. 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.

Haberler
Book now