İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Müşerref UŞAKLI
Müdür

  1. Jeotermal; Edremit’te bu hizmet 25 yıllığına irtifak hakkı devri yapılarak özelleştirildiğinden sadece idare konumunda gerekli kontroller yapılmakta.
  2. K.D.V hariç Gayrisafi hâsılatının %6 sı sözleşme gereği idareye ait olduğu için bunun yıllık tahakkuk ve tahsilâtını yapmak.
  3. Elektrik; Belediyemiz sınırlarında bulunan park bahçe, refüj ve meydan gibi alanların genel aydınlatmasını oluşturmak varsa arızalarını tespit edip gidermek.
  4. Belediyemize ait hizmet binalarının elektrik arızalarını gidermek veya yeni tesisat oluşturmaktır

Haberler
Book now