Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Kamil GÜLBEY
Müdür
Müdürlük Görev ve Yetkileri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5393 sayılı “Belediye Kanunu” gereğince İmar Planında yeşil alan olarak ayrılan alanların park, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları yapmak ile mevcut alanların bakım, onarım ve korunmasını sağlayan birimdir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kentleşme olgusu hızla sürmektedir. Gittikçe artan yapılaşma ve sanayileşme kentsel dokuda olumsuz gelişmeleri ortaya çıkararak “ÇEVRE” kavramını daha güncel bir hale getirmiştir.

Kent içindeki park ve bahçeler şehir halkının doğa ile ilişkilerini devam ettirmeye yarayan doğal ve kültürel alanlardır. İlçe sınırları içerisinde kalan bu tür alanların arttırılması, yenilenmesi,güzelleştirilmesi bakımı ve onarımı Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğundadır.

Amacımız daha güzel, yeşil, temiz ve yaşanabilir bir Edremit Körfezi oluşturmaktır. Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre için kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını dünya normlarına yükseltmek, yeni projeler oluşturmak ve bu yönde uygulamalar yapmak, yeşil alanları yaygınlaştırmak amacıyla ağaç ve çiçek dikimi, yeşil alanların bakımını yapmak ve çoçuk oyun grubu ve açık alan spor aletleriyle ilgili hizmetler geliştirmek amacıyla;

  1. İmar planında yeni oluşturulan mahallelerde dinlenme parkı, çoçuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek projelendirir ve uygulamasını yapar.
  2. Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım (budama, yabancı ot mücadele çapalama, ilaçlama, gübreleme,temizlilk,sulama vs.)ve onarımını yapar.
  3. Kent ormanları oluşturmak.(Toplu ağaçlandırma ve yol, refüj ağaçlandırmaları yapmak.)
  4. Yeşil alanlarda bank ve diğer kent mobilyaları gibi park donatımlarının temini,montesi,tamir ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak.
  5. Şehrin estetiği için süsleyici projeler yapıp uygulamak.
  6. Vatandaşlardan gelen dilek ve şikayetlerin değerlendirilerek,sonuçlandırılmasını sağlamak.
  7. Zorunlu hallerde nakledilmesi gereken ağaçların ağaç nakli işleminin yapılması.
  8. Vatandaşlara çevre bilincinin aşılanması.
Haberler
Book now