Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Güngör GÜNEŞ
Müdür
Müdürlük Görev ve Yetkileri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.Maddesi ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslar hakkında Bakanlar Kurulunun 2006/9809 sayılı kararı gereğince Edremit Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve 2021/510 numaralı kararıyla 01/01/2022 tarihinden itibaren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kurulmuştur. Basın ve Yayın Müdürlüğümüzün misyonu, belediyemiz ve başkanımızın kamuoyunda tanıtımını etkili bir şekilde sağlamaktır. Bu çerçevede müdürlüğümüz, belediye ve başkanımızın çalışmaları ve her türlü faaliyetlerinin yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yer almasını sağlar. Medyada yer alan haber ve yayınları zamanında ve eksiksiz takip ederek, yönetimin bilgisine sunar ve arşivler. Belediyemiz ve başkanımızın faaliyetlerini resimli ve görüntülü takip ederek, belediyemizin web sitesinde yer alacak olan haberleri yayına hazırlar ve ilgili yerlere ulaştırır. Müdürlüğümüz Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, kurumsal kimliğini güçlendirmek, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı sağlamak ve etkili bir halkla ilişkiler çalışması yürütmektedir. Belediyeye bağlı müdürlüklerin tüm etkinlikleri ve faaliyetleri ile ilgili her türlü tanıtıcı, kamuoyunu bilgilendirici broşür, dergi, gazete, video, vb. yayınlar hazırlamak, basımını sağlamak, hazırlanan yayınların halka, kurum ve kuruluşlara ulaşmasını sağlamaktır. Çeşitli alanlarda (etkinlik, açılış, ziyaret, vb.) fotoğraf ve video çekimlerinin yapılmasını ve arşivlenmesini sağlamak, Belediye hizmetlerinin tanıtımını sağlayacak projeler hazırlamak, gerektiğinde bu projeleri uzman kişi veya ajanslara yaptırmak. Belediye faaliyetleri hakkında basın yayın kuruluşlarına (Gazete, Radyo, TV, Dergi vb.) basın bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e-posta ve sms mesajı yoluyla ilgililerine ulaştırılmasını sağlamak. Müdürlüğümüze iletilen talep ve isteklerin kısa zamanda çözüme kavuşturulması için belediye ve halk arasında köprü vazifesi görevini yürütmektir.

Haberler
Book now