İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ahmet HERDAN
Müdür

       Müdürlüğümüzde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, İmar Durumu, KUDEB Yönetmeliği kapsamında Kurul adına işlemler yürütülmekte, 4708 sayılı yasa yapılan işlemlere ilişkin arşiv işlem dosyaları oluşturularak saklanmaktadır.

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü’nde Yapılan İşlemler

  • Yapı Ruhsatı talebi
  • Yapı Kullanma İzin Belgesi talebi
  • Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti onay talebi
  • Elektrik Bağlatma talebi
  • Röperli Kroki, Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm onaylama talebi
  • Bağımsız Bölüm düzeltme talebi (LİHKAB)
  • Yanan Yıkılan Form talebi
  • Tescilli Binalar için tadil ve tamirat talebi
  • SGK ilişik kesme belge talebi
  • Yapı Denetim Şirketlerinin hak ediş ödemesi talebi

Haberler
Book now