Zabıta Müdürlüğü

Kürşad Serkan SARAN
Müdür

5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu”, 5393 sayılı “Belediye Kanununun 51. maddesi”, Zabıta Yönetmeliğinin 11. maddesi, 2559 sayılı “Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu”, 394 sayılı Kanun, 1608 sayılı Kanun, 3194 sayılı Kanun, 4077 Sayılı Kanun, 5326 Sayılı Kanunlar ve “Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddeleri çerçevesinde görev alanı içerisinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile de görevlidir.

Belediye Zabıtasının Görev Ve Yetkileri

 • Belediyenin karar organlarınca alınmış bulunan ve uygulanması zabıtaya ait olan kararları uygulamak ve sonuçları izlemek.

 • Belediye başkanının hizmet ile ilgili emirlerini yerine getirmek.

 • Belediye suçlarının işlenmesine mani olmak, suç işleyenler için kanuni işlem yapmak.

 • Pazarlarda nizam ve intizamı temin etmek, vatandaşın rahat gezebilmesi için pazar ortalarını açık ve temiz tutmak, pazarcı esnafının çöplerini poşetlere koydurmak, aldatmaya yönelik fiyatlandırmaları önlemek, pazar başlarında seyyar faaliyetine mani olmak.

 • Edremit’te faaliyet gösteren işyerlerinin açma ve kapama saatlerine (Ruhsatlarında belirtilen saatte işyerini kapamasına) riayet etmelerini sağlamak, bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapmak.

 • Vatandaşların rahatlıkla yürüyebilmesi için tretuarları her türlü işgalden ve seyyar satıcılardan arındırmak ve yasal işlem yapmak.

 • Yollarda çevre kirliliğine yol açan inşaat işgallerine mani olmak ve yasal işlem yapmak.

 • 394 Sayılı Hafta Kanunu’na göre; Pazar günleri belediyeden izin alabilecekken, izin almadan çalışan ve hafta tatili yapması gerekirken çalışan işyerlerinin faaliyetlerini durdurmak, kanuni işlem yapmak.

 • Dilencileri dilenmekten men etmek.

 • Zamansız çöp çıkartanlara mani olmak, çöp çıkaranlar hakkında kanuni işlem yapmak.

 • Kanuna, belediyenin ruhsatına, resim, vergi ve harcına tâbi iken, bunlara uymadan çalışan işyerlerine mani olmak, yetkili mercilere yazı yazarak karar çıkarttırmak ve bu kararları uygulamak.

 • 1782-6621 Sayılı Ölçüler Kanunu’na göre; damgalanmamış terazi ile hileli metre, dirhem v.b. aletlerin kullanılmasına mani olmak ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapmak.

 • 4109 Sayılı Kanun uyarınca; yardım talebinde bulunan asker ailelerinin durumunu tahkik etmek.

 • 4077 Sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca; etiketsiz satış yapılmasına mani olmak, yapanlar hakkında kanuni işlem başlatmak.

 • 775 Sayılı Kanun uyarınca; gecekondu yapımını önlemek.

 • Zabıtaca yapılması mümkün olmayan konularda dahi; gelen telefonlar, memurlarımız, komiserlerimiz ve amirlerimiz tarafından gerekli kurumlara yönlendirilerek, vatandaşa yardımcı olunmaktadır.

 • Yaya yollarında yayaların hareketlerini zorlaştıran ve bu yollara park eden motorlu-motorsuz araçları mahalli trafik zabıtası ile işbirliği yaparak cezai işlem uygulatarak kaldırtmak.

 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ve diğer birimleri ile koordineli çalışmak.

 • Vatandaştan gelen trafik ile ilgili şikayetleri gerekli yerlere bildirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak.

 • Bu hizmetleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararlarına uymak suretiyle mahalli trafik zabıtası ile birlikte yürütmek.

 • Vatandaşlarımız trafik ile ilgili konularda 3744424-3744444 nolu telefondan Belediyemize ulaşarak bilgi alabilirler.

;

Haberler
Book now